Reservdelar: Fläktmotorer

Reservdelar: Fläktmotorer
Dessa produkter är endast avsedda som reservdelar.
Benämning
Spänning
Varvtal
M2E068-BF77-221~230 VAC2400 rpm
Totalt 1