Rökgasfläktar

Rökgasfläktar
Förbättrar drag i kaminer, ugnar och öppna spisar.
Benämning
Spänning
Effekt
Luftflöde vid 0 Pal/s
Luftflöde vid 0 Pam3/h
Lagerstatus
ZRS1701~230 VAC38,1 W86.40311.0I lager
ZRS1801~230 VAC55,5 W144.00518.0I lager
Totalt 2