RadiFit dubbelsugande EC-radialfläktar
Dubbelsugande EC-radialfläktar med bakåtböjda skovlar i sprialkåpa. Kompakt och robust konstruktion med GreenTech EC-motor.


RadiFit dubbelsugande radialfläktar med båkåtböjda skovlar i sprialkåpa är försedda med GreenTech EC-motorer och har hög verkningsgrad. Konstruktionen är kompakt och robust. En av fördelarna med RadiFit är att spiralkåporna har standardmått vilket underlättar fläktbyte.

• Applikationsexempel
• RadiFit ersätter remdriven radialfläkt
• RadiFit ersätter radialfläkt med AC normmotor
• Komplett fläkt med alla komponenter från samma leverantör
• Flödes- och tryckområde
• Produktbeskrivning
• Produkter

Applikationsexempel

Exempel: Lågbyggd luftkonditioneringsenhet med RadiFit ø 250 mm
I detta exempel används RadiFit i storleken ø 250 mm för att transportera luft genom värmeväxlaren och genom till- och frånluftskanalerna. En kompakt lösning med hög verkningsgrad och integrerade funktioner för styrning av varvtal.
Exempel: Luftbehandlingsaggregat med RadiFit ø 400 mm
I exemplet används RadiFit i storlek ø 400 mm för att transportera luft genom luftbehandlingsaggregatets olika komponenter såsom filter, värmeväxlare, luftfuktare och avfuktare och vidare i kanalsystemet.
Exempel: Kylning av generator med RadiFit ø 315 mm
RadiFit i storlek ø 315 mm pressar luft genom smala kanaler på generatorn för att kyla den. Den integrerade funktionen för styrning av varvtal används för att justera luftflödet efter generatorns kylbehov.
RadiFit ersätter remdriven radialfläkt


RadiFit är en kompakt fläkt med integrerad funktion för varvtalsstyrning. RadiFit är försedd med GreenTech EC-motor och effektivt fläkthjul med bakåtböjda skovlar vilket gör fläkten till en energieffektiv lösning. Enkel installation och minskat underhåll är ytterligare fördelar.

RadiFit ersätter radialfläkt med AC normmotor


Radialfläktar med AC standardmotorer kräver mycket utrymme och separat skrymmande utrustning för styrning av varvtal. RadiFit är i jämförelse en kompakt och komplett lösning med alla nödvändiga komponenter. Enkel driftsättning, Plug & Play, sparar tid och pengar.

Komplett fläkt med alla komponenter från samma leverantör


Fläktsystem byggs många gånger samman med komponenter från olika tillverkare. Det är då upp till kunden att få alla delarna att fungera tillsammans. Detta tar tid och kostar pengar. ebm-papst levererar kompletta fläktsystem med GreenTech EC-motor, fläkthjul och integrerad elektronik för varvtalsstyrning. Alla komponenter är anpassade till varandra redan vid konstruktion och kommer från en och samma tillverkare.


Flödes- och tryckområde
Fläktarnas prestanda är uppmätt i moderna testriggar enligt ISO 5801. Mätningarna är gjorda på den kompletta fläkten vid ett flertal driftpunkter. Detta ger tillförlitliga uppgifter om fläktarnas prestanda.

Produktbeskrivning
Spiralkåpa


• Högt statiskt tryck
- Hög verkningsgrad vid höga tryck
- Låg tryckförlust vid maxvarvtal

• Minkad turbulens
- Minskade strömningsförluster pga installation
- Spiralkåpa anpassad till fläkthjulet
- Inloppskona anpassad till fläkthjulet

• Lätt och robust
- Fläkthjul, motor, elektronik och sprialkåpa i en kompakt enhet
- Kompakt lösning vid höga flöden
- Galvaniserat korrosionsbeständigt stål

• Enkel installation
- Hölje med ansutningsfläns
- Flyttbara fötter
- Standardmått för enkelt utbyte (metrisk standard)

Fläkthjul


• Hög verkningsgrad
- Aerodynamiskt optimerade skovlar

• Lågt ljud
- Optimerad placering av skovlar

• Låg vibration
- Dynamiskt balanserat fläkthjul / motor minimerar ljud pga vibrationer och minskar belastning på lager
- Beprövad vibrationsdämpad motorupphängning

• Robust konstruktion
- Lämplig för konstant högt varvtal
- Korrosionsbeständigt aluminium
- Robotsvetsade skovlar

GreenTech EC motor


• Kompakt konstruktion
- Fläkthjulet monterat direkt på motorn

• Hög verkningsgrad
- Små koppar- och järnförluster
- Inga släpförluster pga synkron drift

• Ekonomisk drift
- Optimerad kommutering möjliggör drift vid nedreglerat varvtal med bibehållen hög verkningsgrad

• Låg ljudnivå
- Kommutering och statorkonstruktion ger lågt magnetiseringsljud

• Lång livslängd
- Underhållsfria lager
- Borstlös motor

• Tillförlitlig drift
- Isolerat lagersystem för att undvika lagerströmmar

Elektronik


• Mångsidig
- Kontinuerlig varvtalsstyrning
- Styrsignal 0 - 10 VDC och MODBUS

• Säker drift
- Integrerat övertemperaturskydd och skydd mot blockerat fläkthjul

• Enkel driftsättning
- Enkel åtkomst till kopplingsdosa för nät, larm och styrsignal
- Ingen programmering - Plug & Play

Här hittar du RadiFit:

Dubbelsugande radialfläktar RadiFit