Nya kammarfläkten RadiPac -
Överlägsen prestanda för luftbehandlingsaggregat


Nya förbättrade RadiPac

Vid utvecklingen av nya RadiPac har fokus legat på fläkthjulets luftinlopp, motorns placering i fläkthjulet och på fläktskovlarnas utformning. Inloppskonan har fått ny utformning för att matcha fläkthjulet perfekt. Motorns position i fläkthjulet har optimerats för att få bättre aerodynamik. I fläkthjulet sitter nya ihåliga aluminiumskovlar som höjer verkningsgraden. Den speciella formen minskar vikten på fläkthjulet och ökar samtidigt dess stabilitet. Tryckförlusterna vid fläktens inlopp har minskats. Summan av förbättringarna är imponerande. Verkningsgraden har ökats med mer än 10% och ljudnivån har samtidigt minskats med mer än 3 dB(A). Nya RadiPac arbetar både mycket effektivt och mycket tyst. Kammarfläktarna i RadiPac-serien har dessutom mycket kompakta yttermått.

Pålitliga mätdata, eftersom prestanda mäts för fläkten som komplett enhet med fläkthjul, GreenTech EC-motor och styrelektronik.

Effektiv logistik, eftersom ett RadiPac artikelnummer innehåller alla fläktens komponenter från en och samma leverantör.

Enkel installation och driftsättning


GreenTech EC-fläkten (till höger) är enkel att installera med alla funktioner inbyggda. Konventionella AC-fläkten (till vänster) kräver en rad tillkommande komponenter.
GreenTech EC-fläktar från ebm-papst är kompletta vid leverans. Fläkthjul, motor och elektronik levereras som en enhet vilket förenklar installationen. Delarna är perfekt anpassade till varandra. Inga tillkommande komponeneter som frekvensomriktare, motorskydd, sinusfilter eller skärmade kablar behövs. Funktion för styrning av varvtal med 0-10 V eller MODBUS-RTU är inbyggd. Plug and play helt enkelt!

Kompakt konstruktion

Fläkthjulet är monterat direkt på ytterrotormotorns rotor konstruktionen är extremt kompakt. Motor och fläkthjul balanseras som enhet från fabrik.

Hög systemverkningsgrad


Laboratoriemätningar vid ILK i Dresden (Institute of Air Handling and Refrigeration) visar att nya RadiPac (storlek ø400 mm) har hela 13% högre totalverkningsgrad än sin föregångare.
Med nya kammarfläkten RadiPac uppnås en imponerande totalverkningsgrad. Det är inte effektiviteten hos enskilda komponenter i fläkten som är avgörande utan hela fläktens verkningsgrad. Att fläkthjul, motor och elektronik är perfekt anpassade till varandra gör att nya RadiPac har en total verkningsgrad på långt över 60%.

Ett viktigt bidrag till den höga verkningsgraden är GreenTech EC-motorns konstruktion. Motorn är en permanentmagnetiserad synkronmotor av ytterrotortyp med elektronisk kommutering (BLDC-motor). Verkningsgraden hos denna motortyp är betydligt högre än hos IE4-klassade motorer. Inga sällsynta jordartsmetaller krävs vid konstruktionen vilket är fallet med andra permanentmagnetmotorer med motsvarande verkningsgrad.

Luftprestanda


RadiPac sortimentet täcker ett flödesområde från ca 3000 m3/h till ca 30000 m3/h. I diagrammet anges fläkthjulets diameter i mm.

Mekaniska utföranden


RadiPac finns i flera olika mekaniska utföranden. Figuren visar i vilka storlekar respektive utförande finns tillgängligt.