Ny design både på in- och utsidan hos ebm-papst energieffektiva NiQ-motorer

NiQ kombinerar de välkända egenskaperna hos iQ- och iQ2-motorerna
ebm-papst motorserie iQ (EC-motorer eller elektroniskt kommuterade likströmsmotorer) har funnits på marknaden i drygt fem år. När motorerna lanserades väckte de uppmärksamhet genom de möjligheter som öppnades till kraftigt minskad energianvändning i bl a kondensorer, förångare samt kyl- och frysdiskar. Motorerna gör det exempelvis möjligt att i kyl- och frysdiskar minska energianvändningen för fläktdriften med upp till 70 % jämfört med traditionella universalmotorer. ebm-papst har fortsatt att utveckla iQ-tekniken och resultatet är motorserien NiQ som har kallats för ”den nästa generationen” av iQ.Hos NiQ-motorerna finns många av de välkända egenskaperna hos iQ samt också ebm-papst iQ2-motorer. Dessutom har det skett en teknisk vidareutveckling så att NiQ ytterligare optimerar möjligheterna att reducera energianvändningen samt effektivisera en lång rad applikationer. NiQ har en helt ny design både på in- och utsidan. ebm-papst produktutvecklare har också genom användning av nya plastmaterial lyckats ta fram en motor som är godkänd för användning i miljöer där de kommer i indirekt kontakt med livsmedel. Ett exempel är i livsmedelsbutikernas öppna diskar med grönsaker.

Några av de viktigaste fördelarna med NiQ:

• Upp till 70 % energibesparing tack vare GreenTech EC-teknologi
• Optimering av effektiviteten gör NiQ-motorerna ännu mer ekonomiska än iQ- och iQ2-motorerna inom vissa områden
• Lång livslängd och bekymmersfri drift
• Identiska dimensioner möjliggör enkelt motorbyte enligt principen 1:1
• NiQ utökar antalet möjliga applikationsområden
NiQ är en flexibel motorplattform
NiQ kan betecknas on en helt ny motorplattform som finns i tre olika storlekar med 5, 12 och 18 W effekt. Den modifierade designen och ett innovativt materialval är inte de enda faktorerna som bidragit till att NiQ är ett mycket ekonomiskt motoralternativ. Till detta bidrar också förändringar och en optimering av själva tillverkningsprocessen. Olika funktioner hos iQ2-motorerna utgör en viktig del av NiQ-motorernas egenskaper. Bland dessa kan nämnas att iQ2 kan startas omvänt och automatiskt köras bakåt enligt en viss förprogrammerad tid vid varje starttillfälle. Detta är en viktig funktion i bl a kylaggregat eftersom det blåser bort eventuellt damm från kondensorns värmeväxlare vilket bidrar till en långvarigt hög kylkapacitet. En viktig egenskap hos iQ2 är också motorns två förprogrammerade hastigheter vilket gör det enkelt att anpassa fläktdriften till olika behov under dag- och nattid vilket ger ytterligare energibesparingar.