HyBlade sätter en ny standard för axialfläktarVäldigt tysta, mycket hög verkningsgrad och låg vikt

Med HyBlade sätter ebm-papst en ny standard för stora axialfläktar! Fläktbladens innovativa hybridkonstruktion och kombinationen av aluminium samt glasfiberförstärkt plast ger HyBlade överlägsna egenskaper jämfört med många andra fläktar på marknaden. Fläktbladens aerodynamiska utformning ger exempelvis en betydligt lägre ljudnivå och en avsevärt högre effekt jämfört med konventionella fläktblad.

• Kombinerar materialfördelar med GreenTech EC-teknologi
• Många faktorer talar för HyBlade
• Tuffast möjliga testförhållanden
• Många kombinationsmöjligheter

Ett stort utvecklingssteg med imponerande resultat
De många fördelarna med ebm-papst stora axialfläktar är egentligen inget nytt i applikationer där det ställs högra krav på effektiv kylning och bra inomhusklimat. När allt kommer omkring har ebm-papst en ledande marknadsposition som bygger på att axialfläktarna erbjuder högsta kvalitet och bästa prestanda. Ständigt stigande applikationskrav gör dock att vi aldrig får stanna av i våra utvecklingssatsningar för att göra fläktarna ännu effektivare. Utvecklingen bedrivs med målsättningen att ständigt optimera luftflödet samtidigt som ljudnivån ska bli så låg som möjligt. Dessutom sätter ebm-papst utvecklingsavdelningar egna mål avseende fläktarnas verkningsgrad, korrosionsskydd, vikt samt även när det gäller att effektivisera tillverkningen för att ständigt minska dess miljöpåverkan. Detta är också anledningen till att ebm-papst aldrig nöjer sig med att vare sig göra små kosmetiska förändringar i produktprogrammet eller mindre standardmässiga förbättringar. Det gäller exempelvis HyBlade som innebär ett mycket stort utvecklingssteg framåt. Resultatet är imponerande och HyBlade sätter i många avseenden en ny nivå och standard för axialfläktar och fläktsektorn i stort.

HyBlade:

• Låg vikt
• Högeffektiva fläktblad
• Drastisk sänkning av ljudnivån
• Kraftigt ökad verkningsgrad
• Miljövänlig tillverkning
• Finns både med AC- och EC-motorer

Kombinerar materialfördelar med GreenTech EC-teknologi

HyBlade kombinerar fördelarna hos två kontrasterande material, aluminium och glasfiberförstärkt plast, på ett mycket effektiv sätt. Genom den innovativa kombinationen har axialfläktarna getts helt nya fördelar samtidigt som tidigare bra egenskaper och prestanda blivit ännu bättre. Med ebm-papst GreenTech EC-teknologi sätter HyBlade också en helt ny nivå när det gäller effektivitet. Fläktarnas användningsområde är närmast obegränsat och det finns många applikationsexempel runt om i världen där HyBlade visat sin styrka jämfört med andra fläktlösningar.

Ett unikt hybridkoncept
Det är en intensiv forskning och utveckling av geometrin hos de större axialfläktarnas fläktblad som lett fram till ebm-papst helt unika hybridkoncept. I tekniksammanhang betyder ”hybrid” alltid en kombination av olika komponenter och material. Det speciella med detta är att varje enskilt element i sig kan ha viktiga fördelar, men det är när det kombineras som man uppnår de riktigt stora och viktiga synergieffekterna. Precis som hos HyBlade med sitt unika hybridkoncept.

Optimerad aerodynamik
HyBlade® kännetecknas av en innovativ kombination av en extremt stark aluminiumlegering och ett lätt samt formbart plastmaterial. Medan den korrosionsbeständiga aluminiumstrukturen i kärnan av HyBlade ger en permanent anslutning med rotorn bidrar det yttre höljet av glasfiberarmerad plast till att ge fläktbladet en aerodynamiskt optimerad form.

Konstruktionen med lättviktiga och samtidigt starka material har stor betydelse för fläktarnas totala vikt. De bidrar också till att reducera ljudnivån genom att ha mycket bra dämpningsegenskaper. Viktigast av allt är dock detta: Medan plåtdetaljer endast kan formas och anpassas med hjälp av stansning, bockning och prägling är det inga problem att med plastmaterial skapa tredimensionella strukturer och former. Det finns därför inte några hinder när det fäller att optimera fläktbladens design och aerodynamiska egenskaper. Även ”winglets” profil på fläktbladen, enligt samma principer som exempelvis inom motorsport och flygplansdesign, är lätt att åstadkomma och det har stor betydelse både för ljudnivån och energiåtgången. Turbulensen mellan blad och hölje kan minimeras, och därigenom blir det också möjligt att reducera ljudnivån samtidigt som fläkten arbetar på hög effekt.
EC-teknologin ger energieffektiva motorer
EC-teknologi är själva nyckeln till ebm-papst energieffektiva motorer som i genomsnitt ger 30 % lägre energiförbrukning, och ända upp till 70 % i vissa applikationer. De styrbara motorerna är busskompatibla och förutom att de spar mycket energi har de en mycket hög verkningsgrad på upp till 90 %. Dessutom är de helt underhållsfria och har en betydligt längre livslängd jämfört med andra fläktmotorer på marknaden.
HyBlade har fått prestigefyllt pris
Konstruktionen och kombinationen av olika material ger axialfläktarna unika egenskaper och det har också uppmärksammats av flera väletablerade och leverantörsoberoende institutioner. Ett exempel är att HyBlade tilldelats utmärkelsen ”iF Material Award” av iF International Forum Design GmbH. Utmärkelsen är ett prestigefyllt pris som tilldelas företag som utvecklat nyskapande materiallösningar.

Många faktorer talar för HyBlade

ebm-papst axialfläktar i HyBlade-programmet har enastående egenskaper i alla avseenden och inte minst när det gäller energieffektivitet. Utvecklingen av fläktarna har skett med målsättningen att de ska utgöra ett riktmärke för de krav som ansvarstagande företag ställer på minskad miljöpåverkan, låg energiförbrukning, lägre ljudnivåer i olika fläktapplikationer samt enkla installationer. En viktig faktor att också ta hänsyn till är fläktarnas så kallade ”energibalans” och att de svarar upp och även överträffar de krav EU ställer på energieffektivitet.

Lägsta möjliga ljudnivå
ebm-papst uppfattning är att miljöhänsyn inom fläktsektorn bör utvidgas till att även omfatta krav på teknisk utveckling för att reducera ljudnivåerna. Detta gäller speciellt i applikationer där stora axialfläktar är monterade i värmeväxlare på tak och utanför byggnader. Här ligger det i mångas intresse att fläktarna har en så låg ljudnivå som möjligt och det gör också HyBlade till ett perfekt val. Möjligheten att anpassa och optimera fläktbladen till kraven i varje enskild applikation öppnar stora möjligheter till ljudreducering. Bladens aerodynamiska egenskaper har stor betydelse för den låga ljudnivån och HyBlade-fläktarna anses höra till de tystaste på marknaden i kategorin större axialfläktar.

Låg vikt och enkel installation
En viktig fördel ute på fältet är den enkla installationen av HyBlade axialfläktar. Många blir förvånade över hur lätt det är att installera fläktarna och det gör det också väldigt okomplicerat att ta steget från en konventionell fläktlösning till HyBlade. Detta gäller inte minst vid moderniseringar av befintliga aggregat. HyBlade har samma dimension, monteringsflänsar och anslutningar som tidigare modeller. Det innebär att de tekniskt sett är fullt kompatibla vilket bidrar till att installationen förenklas. Den låga vikten har också stor betydelse när det gäller att underlätta installationsarbetet.

Teknisk innovation utan ökad resursförbrukning
De positiva miljö- och energiaspekterna hos HyBlade axialfläktar kan illustreras på många olika sätt. Den låga vikten gör exempelvis att bränsleförbrukning minskar när fläktarna ska transporteras. En betydligt större energispareffekt uppnås dock under produktionen av det återvinningsbara plastmaterialet och under den efterföljande bearbetningen. I denna del uppnår HyBlade betydligt bättre resultat jämfört med andra fläktar tillverkade med konventionella metoder och material.

Den elektriska energitillförsel som krävs för att producera ett kilo aluminium uppgår till cirka 15,4 kWh (uppskattningen är gjort av German Federal Ministry of Economics and Technology). Produktionen av ett kilo plastmaterial kräver endast 1,8 till 1,9 kWh (uppskattningen har gjorts av en EU-kommission). Beräkningarna visar att det för ebm-papst är möjligt att inte bara bedriva ett intensivt tekniskt innovationsarbete som inte kräver en ökad förbrukning av resurser, utan att det faktiskt kan ske med en minskad energianvändning.

Tuffast möjliga testförhållanden

Genom omfattande tester har HyBlade axialfläktar visat att de klarar mycket krävande driftsförhållanden och även alla typer av klimat. De nya fläktbladen har utan problem testats under noga övervakning vid närmast extrema förhållanden i många applikationer runt om i världen.

Krävande tester i Arizona, Singapore och Sibirien
Som man kan förvänta sig genomgår varje ny produkt hos ebm-papst mycket ingående tester innan serieproduktionen startar. Testerna får extra stor betydelse när nya material används som i fallet med HyBlade. ebm-papst kvalitetskrav är extremt höga. Vid forsknings- och testanläggningar i Arizona, Singapore och Sibirien genomförs tester och utvärderingar av såväl material som nya konstruktioner exempelvis hybridtekniken i HyBlade. Då det året runt råder extrema klimatförhållanden vid de tre anläggningarna utgör de idealiska miljöer för ebm-papst krävande uthållighetstester.

Korrosionsbeständighet mot vatten, salt och kemikalier
Förutom långtidsutmattningsprov och tester där hastigheten är tre gånger högre än fläktarnas maximala varvtal har de nya hybridbladen under testerna också utsatts för bland annat vatten, salt, och olika kemikalier. Bladens höga korrosionsbeständighet har gjort att de utan problem klarat samtliga testfaser. Även materialstrukturen har utsatts för krävande tester med såväl kraftiga vibrationer som stötar. Det omfattande testprogrammet säkerställer att HyBlade axialfläktar klarar mycket krävande applikationsförhållanden samtidigt som de motsvarar högt ställda krav på kvalitet, driftsäkerhet och energieffektivitet.

Många kombinationsmöjligheter

Produktprogrammet med HyBlade axialfläktar erbjuder ett stort antal kombinationsmöjligheter. För de vanligaste användningsområdena som exempelvis ventilationsanlägningar och klimatkontroll finns fläktarna med AC-motorer och GreenTechEC-motorer. Genom att programmet även omfattar de mindre modellerna 300 mm, 350 mm, 400 mm och 450 mm finns stora möjligheter till optimal anpassning av HyBlade till individuella behov och applikationskrav.

Oöverträffad kostnadseffektivitet
De unika egenskaperna och fördelarna med hybridtekniken, möjligheterna till intelligent styrning, det obefintliga underhållsbehovet, den långa livslängden och EC-motorernas energieffektivitet. Det är de främsta faktorerna som gör att HyBlade axialfläktar med GreenTech EC-teknologi erbjuder en helt oöverträffad kostnadseffektivitet. HyBlade sätter en ny standard även när det gäller ekonomin.