Fläktar för kylning av LED-strålkastare

Framtiden för LED-strålkastare i bilar är ljus men de kräver små och tåliga fläktar

Utvecklingen inom LED-belysning går snabbt och användningsområdena blir allt fler i takt med att ljusstyrkan ökar, strömförbrukningen minskar och livslängden blir längre. Ett högaktuellt användningsområde är i bilar. LED-strålkastare har funnits några år och nästa steg i utvecklingen kan bli intelligenta LED-matriser där föraren helt kan fokusera på körningen och ljusbilden automatiskt anpassas efter trafikbilden genom en speciell kamerateknik. Med starkare LED-lampor ökar kraven på att skydda känslig belysningselektronik från överskottsvärme. Små, kraftfulla, tåliga och lättgående fläktar från ebm-papst ser till att elektroniken inte blir för varm.

622M för kylning av LED-lampor.
Dagens LED-strålkastare alstrar värme och i framtidens LED-matriser kan det sitta flera segment med ett antal LED-lampor i varje. Många LED-lampor avger mycket värme och det är ett problem som ebm-papst hjälper LED-industrin att hitta en lösning på genom små och mycket tåliga fläktar. Värmen måste hanteras och ledas bort på ett effektivt sätt för att inte livslängd och ljusflöde ska bli lidande.


Det är det lilla chip som finns i LED-lampor som är känsligt för värmen och det ebm-papst små fläktar gör är att mycket exakt styra luftflödet så att elektroniken kyls ner och skyddas. Fläktarna är konstruerade för att klara de tuffa krav som det innebär att ingå som komponent i ett slutet strålkastarhus. Den robusta konstruktionen hos fläktarna gör att de under många år kan stå emot vibrationer, stötar, extrem utomhusvärme och sträng vinterkyla (-40 till +120 ° C). Fläktarna är specialutvecklade för LED-belysning i bilar och avger inga kemikalier som påverkar ljusstyrkan.

Arbetet med att ta fram de små LED-fläktarna har skett genom ett nära samarbete mellan ebm-papst, belysnings- och bilindustrin. Det är den mycket täta integrationen av optik, elektronik och kylning i en LED-strålkastare - som också kan vara anpassad till en viss bilmodell - som kräver en nära dialog mellan många olika specialister under hela idé-, design- och tillverkningsprocessen. Resultatet är LED-strålkastare med högljusstyrka, lång livslängd och mycket låg strömförbrukning.