Stapelbar FläktVägg för enkel installation

Bakom dagens moderna fläktlösningar ligger mycket forskning, materialutveckling, ny design och tekniskt nytänkande. ebm-papst är världsledande inom området och har under de senaste åren lanserat en lång rad nyheter med fläktar som blir allt tystare, energieffektivare och med nya möjligheter till styrning. Mycket har också gjorts för att förenkla fläktinstallationerna i samband med exempelvis moderniseringar. Att ebm-papst fläktlösningar kan levereras kompletta med integrerad styrelektronik samt är moduluppbyggda betyder mycket för att förenkla och snabba upp installationerna. Nu tar ebm-papst i Sverige ännu ett stort steg framåt när det gäller att förenkla installationerna genom att lansera det flexibla fläktväggskonceptet med de stapelbara fläktkuberna MXFG. Fläktväggen kan användas både i sug- och tryckkammare och en enkel fläktkub kan också installeras separat när kapaciteten i en hel fläktvägg inte behövs.

”Vi gör en lösning för fläktväggar som är barnsligt enkel att installera”, var målsättningen när idéarbetet med fläktkuberna MXFG startade hos ebm-papst i Järfälla. Lösningen är också så enkel att installationen av en FläktVägg kan liknas vid att stapla klossar. Det är bara att stapla de kompletta fläktkuberna på varandra, ansluta kablaget och sedan vänta på en elektriker som kopplar in starkströmmen. Förutom att installationsarbetet förenklas finns det också andra viktiga fördelar med en FläktVägg bestående av flera fläktkuber jämfört med att installera en stor fläkt.

- De installationer med fläktväggar som vi gjort i Sverige visar på så stora fördelar att vi tog beslutet att utveckla ett komplett och standardiserat koncept som bygger på enkelhet hela vägen från fläktvalet till installationen. Några av fördelarna med att installera en FläktVägg är att moderniseringen blir lättare och att man slipper de ombyggnationer som ofta krävs när en stor fläkt ska installeras. Dessutom blir det möjligt att få extremt stora luftflöden med låg ljudnivå och energiförbrukning. Sedan finns det en viktig säkerhetsaspekt. Den dag en stor fläkt går sönder kan det resultera i stora problem i miljöer där det ställs krav på ett kontinuerligt luftflöde. Skulle en fläkt i fläktväggen krångla är det enkelt att kompensera det bortfallet genom att tillfälligt öka varvtalet på de övriga fläktarna. De möjligheter till styrning som finns med fläktväggen gör också att luftflödet lätt kan anpassas till det aktuella luftflödesbehovet som kan variera hos exempelvis industrier som inte har full produktion hela dygnet, säger Göran Andersson som är försäljningschef på avdelning Ventilation Retrofit hos ebm-papst huvudkontor i Järfälla.

Direktdrivna radialfläktar med EC-motorer, aerodynamiskt optimerat fläkthjul och inloppsgallret FlowGrid
Vid utvecklingsarbetet med FläktVäggs-konceptet har ebm-papst haft fokus på applikationsområden där det ställs krav på stora luftflöden och även säker fläktdrift. Några exempel på sådana områden är datorhallar, sjukhus, laboratorier, livsmedelsindustrin, kemisk industri och stora kontorsbyggnader. För att optimera FläktVäggs-konceptet till de skiftande behoven kan fläktarna fås med förhöjda korrosionsskydd. Dels i ett utförande för skyddsklass F4 för havsnära installationer, installationer i exempelvis kemisk industri och batteristationer samt med ett hygienutförande för sjukhus och livsmedelsindustrier. Här har fläktarna försetts med speciallack som förhindrar att smuts fastnar på fläktbladen.

Fläktkuben MXFG finns i två standardstorlekar: 600 x 600 mm (djup 600 mm) samt 800 x 800 mm (djup 750 mm). Kuberna är försedda med fläktar av typen RadiPac Airfoil med EC-integralmotorer. Dessa har ett aerodynamiskt optimerat fläkthjul som ger mycket hög verkningsgrad, ett jämnt luftflöde med minimal turbulens och mycket låg ljudalstring. Den optimerade aerodynamiken tillsammans med EC-teknologin ger väsentligt lägre energiförbrukning jämfört med en fläktlösning med AC-motorer. Besparingar på 50% eller mer är inte ovanliga.

Som standard är fläktkuberna försedda med mellanväggar och kablage samt ebm-papst unika inloppsgaller FlowGrid. Det är ett ljuddämpande inloppsgaller som stabiliserar luftströmmarna vid fläktens inlopp. Detta leder till minskat ljud över hela frekvensbandet men framför allt minskas det skovelfrekventa ljud som annars kan uppfattas som störande i konventionella fläktlösningar.

Vid utvecklingen av FläktVäggs-konceptet har målet varit att även optimera flexbiliteten när det gäller fläktstyrningen. Detta är möjligt genom att EC-motorerna har MODBUS-ingång och kan styras med programmet EC-control för direkt digital styrning av en eller flera fläktar i fläktväggen. Fläktarna kan även anslutas till konventionella givare för styrning med analoga in-signaler.

Produktsortiment:
MXFG stapelbar kubfläkt EC för fläktvägg

Kundcase:
”Fläktväggen är oerhört smidig, kostnadseffektiv och energieffektiv”
”Fläktväggar hjälper Akademiska Hus i jakten på säker ventilation och energismarta lösningar”

För mer information, kontakta oss:
Ventilation-Retrofit

  • Kundcase FläktVägg

    Det var under 2016 som ebm-papst blev föregångare på svenska marknaden och lanserade en stapelbar och mycket flexibel fläktväggslösning. Sedan dess har ett flertal företag har upptäckt fördelarna med vår stapelbara FläktVägg och de har installerats runt om i Sverige, bland annat på Skaraborgs Sjukhus och vid Kemicentrum i Lund. Gemensamt för projekten är önskemål om energieffektivisering, redundans och effektiv styrning. Läs mer om hur våra kunder har sparat energi genom att modernisera sitt ventilationssystem med våra flexibla fläktväggar.

    Kundcase FläktVägg