Explosionssäkra fläktar med GreenTech EC-teknologi
Säker energibesparing - en viktig innovation för explosiva miljöer. ebm-papst presenterar de första explosionssäkra EC-fläktarna.
Nu är det möjligt att även i ATEX-applikationer (Atmosfär Explosiv) dra nytta av fördelarna med ebm-papst EC-teknologi. ebm-papst är den första fläkttillverkaren i världen som har utvecklat EC-fläktar speciellt anpassade för potentiellt explosiva miljöer. Exempel på sådana miljöer är i samband med lackering, på kemiska laboratorier, inom petroleumindustrin, i samband med energiproduktion samt inom kemisk industri. De explosionssäkra EC-fläktarna finns både som axial- och centrifugalfläktar och de har utvecklats på basis av ebm-papst pribelönta produktprogram HyBlade och RadiPac som satt en ny standard när det gäller effektivitet, låg ljudnivå och kompakt format.

Axialfläktar finns i storlekarna 630 - 990 mm och med luftflödeskapacitet på upp till 33 000 m3/h, och centrifugalfläktarna finns i storlekarna 400 – 630 mm med luftflödeskapacitet på upp till 15 000 m3/h.
Plug & Play – enkel installation
Reducerar livscykelkostnader
De explosionssäkra fläktarna har utvecklats enligt ebm-papst koncept för Plug & Play. Fläktarna är kompletta vilket både ger snabb installation och driftsättning. Tids- och kostnadsbesparingarna blir betydande:
Livscykelkostnaderna kan också minskas betydligt genom användning av GreenTech EC-teknik och ebm-papst kompletta systemlösningar:
• Perfekt anpassade komponenter
• Förprogrammerade och med färdiga kabelanslutningar
• Krävs ingen separat frekvensomvandlare och motorskyddsbrytare
• Inkluderar intyg om överensstämmelse med ATEX-direktiv
• Snabb och enkel driftsättning
• Högeffektiva Greentech EC-motorer som överstiger effektivitetsklass IE 4
• 30 % genomsnittlig energibesparing jämfört med AC-teknologi

EU-direktiven om säkerhet i explosiva miljöer.
Certifierad säkerhet.
ebm-papst explosionssäkra fläktar bygger på den beprövade 3 kW GreenTech EC-ytterrotormotorn som är testad och certifierad enligt riktlinjerna i det europeiska produktdirektivet ATEX 94/9 / EG. Fläktarna uppfyller därmed alla krav som ställs för användning i applikationer och miljöer med explosionsrisk. ebm-papst axial- och centrifugalfläktar är avsedda utrustningskategori II (explosionsskyddade områden utanför gruvor) och i explosiva miljöer där gaser och ångor förekommer enligt definitionen i explosionsgrupp IIB.

ebm-papst explosionsskyddade fläktar kan användas i riskområdena zon 1 och 2. De motsvarar därför kategori 2G (ATEX) och har skyddsnivån Gb (EN 60079-0). I enlighet med direktivet ATEX 1999/1992/ EG är dert den som driftar en anläggning i en explosiv miljö som är ansvarig för kategoriseringen av riskområden. Motsvarande kategorisering av fläktar, och annan utrustning, utförs av tillverkaren.
Två fläktserier – en motor.

HyBlade® axialfläktar

Aerodynamik
• Konan är integrerad på insugningssidan
• Effektivitetshöjande fläktbladsprofil
• Hög verkningsgrad
• Låg ljudnivå

Robust konstruktion
• Väggplatta tillverkad av Sendzimir-galvaniserad plåt
• Målad stålplåt Flexibel installation
• Installation med horisontell eller vertikal motoraxel

Innovativa material
• Fläktbladen är tillverkade av glasfiberförstärkt kompositmaterial
• Kärna tillverkad av korrosionsbeständigt aluminium

Minimala vibrationer
• Motor och fläkthjul är dynamiskt balanserade i två plan

Explosionsskydd
• Styrkan i fläkthjulets konstruktion överskrider gällande standardkrav
• Det förinställda avståndet mellan väggplatta och fläkthjul garanteras enligt ATEX 94/9 /EG
• Jordanslutning för att avleda elektrostatiska laddningar
• Fläktblad med speciellt framtagen antistatisk yta
• Säker kombination av stål och plast enligt EN 14986

RadiPac centrifugalfläktar

Aerodynamik
• Hög statisk verkningsgrad
• Aerodynamiskt optimerad fläktkanal
• Låg ljudnivå
• Kabinettets diagonala bakkant ger optimerad flödeskontroll
• Integrerad roterande diffusor
• Inloppsring anpassad till fläkthjulet

Driftsegenskaper
• Små vibrationer
• Dynamisk balansering av fläktmotorn
• Minimal stomljud generation
• Låg fläktbladsvikt reducerar belastningen på lager Flexibel installation
• Installation med horisontell eller vertikal motoraxel

Robust konstruktion
• Stabil kubformade monteringsram
• Lämplig för permanent höga varvtal
• Korrosionsbeständig aluminium
• Robotsvetsade fläktblad

Explosionsskydd
• Fläkthjulets konstruktion och styrka överträffar gällande standardkrav
• Det förinställda avståndet mellan inloppsring och fläkthjul är garanterat enligt ATEX 94/9/ EG
• Säker kombination av aluminium-aluminiummaterial enligt EN 14986

GreenTech EC-motorer

Oöverträffad kompakt design
• Fläkthjulet monterat direkt på den yttre rotorn
• Tack vare EC-teknologin behövs ingen extern frekvensomvandlare

Hög effektivitet
• Låga koppar- och järnförluster
• Ingen släpförluster tack vare synkron drift
• Användning av permanentmagneter innebär att man inte får någon förlust av de magnetiska egenskaperna i rotorn Ekonomisk drift
▪ Förbättrad kommutering ger i större partiell belastning
▪ Högeffektiv drift även vid låg belastning
▪ Lång livslängd tack vare underhållsfria kullager och borstlös kommutering

Hållbarhet
▪ Inga sällsynta jordartsmagneter

Explosionsskydd
▪ Tändskyddsklass "Ökad säkerhet" enligt ATEX-direktivet för motorer

Elektronik

Enkel idrifttagning
• Förprogrammerade
• Central enhet för nätanslutning, larmrelä, kontroll och bussystem

Mångsidiga
• Inställning kan se för kontinuerligt variabelt varvtal
• Styrsignal 0-10 V DC, PWM, 4-20 mA och MODBUS-RTU
• Integrerad PID-regulator

Explosionsskydd
• Tryckresistent inkapslad elektronik
• ATEX-certifierad fjäderklämma, plint (specialverktyg ingår ej)
• Förbättrad värmeavledning
• Ytterligare skydd är möjligt med Ex-certifierade komponenter