Energieffektiva fläktar av biomaterial tillverkade i
en miljövänlig processebm-papst har kommit långt i utvecklingen av hybridmaterial som betyder mycket för att exempelvis reducera vikt, spara energi och möjliggöra en allt miljövänligare tillverkningsprocess. Ett sådant exempel är ebm-papst eget varumärke ”epylen” som är en kombination av trä- och platskompositmaterial.
Under många år har ebm-papst utvecklat och tillverkat energibesparande fläktar för en mängd olika användningsområden inom ventilation, luftkonditionering och kylteknik. Effektiva motorkonstruktioner och en aerodynamisk utformning av fläktbladen gör att fläktarna både har en hög verkningsgrad och är energieffektiva. En viktig del av utvecklingsarbetet har också varit att ta fram nya tillverkningsmaterial.


Ett sådant exempel är att ebm-papst kommit långt i utvecklingen av hybridmaterial där exempelvis aluminium kombineras med plastmaterial. De nya materialen väger mindre och möjliggör genom sin formbarhet ny design av bland annat fläktbladen. Dessa material ger dessutom miljöfördelar under tillverkningsprocessen jämfört med fläktblad tillverkade av pressgjuten aluminium.

En verklig materialinnovation inom fläktområdet är ”epylen” som är ebm-papst eget varumärke för ett kombinationsmaterial bestående av trä och plast. Det nya materialet ger stora energibesparingar under produktionsprocessen, mindre CO2-utsläpp och även minskad miljöpåverkan genom mindre utnyttjande av icke-förnyelsebara resurser. När materialet presenterades för marknaden tilldelades ebm-papst en guldmedalj under tävlingen ”Materialica Design and Technology Award”.


Vid arbetet med forska fram det nya materialet och optimera sammansättningen har ebm-papst ställt stora och många krav på de råvaror som används. Förutom att de ska vara förnyelsebara ska de också vara producerade på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Företräde har också getts till trämaterial från inhemska skogar med hållbara skogsbestånd. Utöver de höga kraven vid råvaruproduktionen måste materialen också uppfylla tuffa krav vid bearbetningen och under slutproduktionen. Exempelvis ska hybdridmaterialen ha hög temperaturstabilitet, tillåta mycket låg krympning och skevhet.

Fläktarna med nya hybdridmaterial som exempelvis ”epylen” ska dessutom ha en hög mekanisk hållfasthet, klara höga temperaturer och de ska även klara av att utsättas för exempelvis vatten, olja, smuts och fett i krävande och tuffa applikationsmiljöer. Sist men inte minst har ”epylen” bra dämpningsegenskaper vilket har en positiv effekt på ljudnivån.
Produktöversikt