Energibesparande fläktar och motorer (ESM)
Energibesparande fläktar: Hög verkningsgrad och många användningsområden

ebm-papst energibesparande fläktar och motorer (ESM, Energy Saving Motors) används inom många olika och ofta krävande applikationsområden. Exempel på områden där kraven är höga är i luftkonditionerings- och kylsystem. Detta är också applikationer där det ofta finns stora möjligheter till betydande energibesparingar. För att åstadkomma en positiv energispareffekt krävs dock både teknisk kompetens och rätt typ av fläktar och motorer. Den aerodynamiska utformningen av rotor och fläktblad har stor betydelse. Det krävs dessutom att motorerna har hög verkningsgrad samtidigt som de ska förbruka lite energi.

• Energieffektiva motorer som är bra för miljön
• Enkelt att komplettera med en monterbar kontrollenhet
• Energibesparande fläktar för låg spänning, 24 VDC
• Portabel enhet för programmering av ESM-motorerna
• Fläktar tillverkade av kompositmaterial

ebm-papst energieffektiva fläktar och motorer har utvecklats för användning i exempelvis kyl- och frysdiskar. Fläktarna finns i olika versioner (axial-, centrifugal- och diagonalfläktar) samt storlekar med diameter från 130 till 300 mm.

Energieffektiva motorer som är bra för miljön

Den optimerade aerodynamiska utformningen av rotorn gör att ebm-papst ESM-motorer både har en låg ljudnivå och liten miljöpåverkan. Med en verkningsgrad på över 65 % är de också mer än tre gånger så effektiva som konventionella skärmpolmotorer. Dessutom kan ineffekten reduceras till mindre än en femtedel i många applikationer jämfört med skärmpolmotorerna som har lägre verkningsgrad. Detta är också en viktig anledning till att en investering i ebm-papst fläktlösningar med ESM-motorer många gånger betalar sig själv redan efter en kort tid. Ytterligare en fördel är att ESM-motorerna alstrar lite värme under drift och därför också avger ytterst lite värme till omgivningen vilket minskar kylbehovet. ebm-papst EMS-motorer finns med en effekt på mellan 5 och 35 W, spänning 230 V eller 115 V samt möjligheter till utökade funktioner som automatisk tidsstyrning med lägre effekt eller avstängning under exempelvis nätter.

Energibesparande fläkt med en aerodynamiskt optimerad rotor i plast.
Den kompakta konstruktionen hos ebm-papst fläktar möjliggör utrymmesbesparande och inte minst enkla installationer. För att ytterligare förenkla installationsarbetet kan fläktarna beställas som installationsklara moduler enligt principen ”Plug and Play”. Med dessa fläktar är det också enkelt att uppgradera befintliga installationer. För att förenkla arbetet med moderniseringar har ebm-papst ett program med energieffektiva iQ-motorer (EC-motorer eller elektroniskt kommuterade likströmsmotorer) som är kompatibla med skärmpolmotorer. Med iQ-motorerna är det möjligt att få en verkningsgrad på hela 65 % med samma installationsmått som skärmpolmotorerna vilket skapar förutsättningar för 1:1 installationer. iQ-motorerna passar till fläkthjulsdiametrarna 154 till 254 mm. Motorernas inbyggda elektronik ger en konstant hastighet även vid spänningsvariationer. Många livsmedelskedjor har minskat elförbrukningen i kyl- och frysdiskarna genom att byta ut äldre ineffektiva motorer till moderna EC-fläktmotorer typ iQ från ebm-papst. Ett byte blir också ett viktigt bidrag till kedjornas hållbarhetsarbete.

Energieffektiv iQ-motor för smidig modernisering enligt principen 1:1 .

ebm-papst serie med energieffektiva fläktar och motorer har stegvis utökats med nya modeller, lösningar och funktioner för att tillgodose marknadens krav och behov:

Enkelt att komplettera med en monterbar kontrollenhet

Med en monterbar kontrollenhet (ESM +) kan ebm-papst energieffektiva motor enkelt kompletteras med flexibel styrning via 0-10 V DC styrsignal (+ 10 V output, max. 1.1 mA). Då ESM-motorerna har uttag för anslutning av exempelvis externa tryck- och temperatursensorer behövs ingen extern strömförsörjning. Med den monterbara styrenheten är det också möjligt att kontrollera motorns varvtal.

Energisbesparande fläktar för lågspänning 24 VDC

För exempelvis kyldiskar med LED-belysning och lågspänning (24 VDC) har ebm-papst särskilda lågspänningsfläktar. Dessa fläktar ingående i ESM-programmet har en 0-10 VDC ingång för att via en linjär sluten slinga reglera och kontrollera varvtalet. Det krävs alltså ingen komplettering med en kon trollenhet för att få dessa funktioner.

Portabel enhet för programmering av ESM-motorerna

Med denna programmeringsenhet som är speciellt framtagen för att användas vid exempelvis installationsarbeten är det enkelt att programmera EMS-motorerna med hjälp av den användarvänliga menyn. En automatisk avstängningsfunktion ger lång batterilivslängd. Programuppdateringar kan enkelt laddas ner via USB-anslutning. Batterier, kablar för programmering och manual ingår.

Den portabla enheten möjliggör en behovsanpassad styrning av en installerad fläktlösning. Ännu större förutsättningar skapas därmed att optimera driften och uppnå ännu större energibesparingar. ebm-papst energieffektiva fläktar har utvecklats för lång, underhålls- och problemfri drift. Beroende på användning och driftsmiljö kan fläktarnas drifttid många gånger överskrida 60 000 timmar. Med de betydande energibesparingar som fläktarna möjliggör både vid nyinstallation och i samband med moderniseringar är återbetalningstiden för investeringen kort.

Fläktar tillverkade av kompositmaterial

ebm-papst bedriver ett konstant utvecklingsarbete för att med nya material också minska energiförbrukningen och miljöpåverkan i samband med tillverkningen. Ett exempel är användningen av ”epylen” som är ett kompositmaterial bestående av trä och plast. ebm-papst är det första företaget på marknaden att tillverka fläktar med detta material. Användningen av kompositmaterialet är positivt för miljön samtidigt som det ger fläktar av mycket hög kvalitet. Epylen produceras i en väl kontrollerad miljö där en minimal användning av tillsatser i produktionsprocessen bidrar till en tillverkning med liten miljöpåverkan.

Här kan du läsa mer om kompositmaterialet ”Epylen”.