EC-axialfläktar i storlekar ø1120-1600 mm för flöden upp till 21000 l/s

Kraftfull axialfläkt med GreenTech EC-motor

Nya möjligheter med energieffektiva EC-motorer i våra stora axialfläktar som klarar flöden upp till 21000 l/s.


• Konventionell axialfläkt med frekvensomriktare jämfört med vår lösning
• Användningsområden
• Hög verkningsgrad
• Kostnadseffektiv
• Fördelarna i korthet


Konventionell axialfläkt med frekvensomriktare jämfört med vår lösning

Med ebm-papst EC-axialfläktar storlek ø1120-1600 mm får du …


… en komplett fläktlösning bestående av EC-motor, fläktblad och integrerad elektronik för varvtalsstyrning. Allt från en leverantör och redan ihopmonterat vilket innebär enkel installation och driftsättning. Med vår kompletta lösning kan du vara säker på att ekodesigndirektivet för fläktar uppfylls.

… anpassningsbar. Olika driftspunkter ställs enkelt in med den integrerade varvtalsstyrningen. Valfritt monteringsläge.

… hög verkningsgrad. Tack vare vår GreenTech EC-motor i kombination med den integrerade varvtalsstyrningen.

… integrerad övervakning med effektsänkning. Skyddar effektivt mot eventuell överhettning och mekanisk överbelastning.


Användningsområden

I applikationer där höga luftflöden upp till 21000 l/s krävs. Exempel är kyllager eller kylapplikationer inom processindustrin.
Hög verkningsgrad

Kraven på energieffektivitet blir allt strängare. Enligt ekodesigndirektivet för motorer måste klass IE3 uppfyllas från och med 2015. Liknande lagstiftning gäller i andra länder t.ex. USA. Greentech EC-motorer från ebm-papst överträffar redan idag IE4 (extra hög verkningsgrad). Du får med det en lösning som uppfyller energikraven under många år. Hög verkningsgrad ger givetvis lägre driftskostnader.
Kostnadseffektiv

Behovsanpassat luftflöde är en avgörande faktor för systemets energiförbrukning. För AC-fläktar anpassas det totala luftflödet ofta genom att slå av / på ett visst antal fläktar i anläggningen. Med GreenTech EC-fläktar från ebm-papst behovsanpassas luftflödet däremot enkelt steglöst med den integrerade varvtalsstyrningen med bibehållen hög verkningsgrad även vid nedreglering. När fläktens varvtal justeras ned minskar tillförd effekt drastiskt (P~n³).

Fördelarna i korthet

Robust hölje

• Låg ljudnivå och hög verkningsgrad
- Integrerad inloppskona
- Exakt rundhet ger minimalt luftspalt vid fläktbladens spets

• Robust konstruktion
- Galvaniserad stålplåt
- Korrosionsskydd enligt DIN EN ISO 12944, klass C5

• Transportskydd och installation
- Fläktens höljd skyddar motor och fläktblad effektivt under transport och vid installation

• Flexibel installation
- Vertikal och horisontell installation möjlig
- Installationsriktning kan väljas

• Kopplingsdosa (tillval)
- På höljets utsida - enkel åtkomst
- Utdragna anslutningar och interface

Fläktblad

• Optimerat på fabrik
- Fläktbladens antal och vinkel optimerade för motor och elektronik på fabrik

• Minimal vibration
- Dynamisk balansering med hög precision

• Robust konstruktion
- Fläktblad i gjuten aluminium
- Gjutet nav i aluminium
- Beprövad bladutformning (Airfoil)

GreenTech EC-motor

• Låg ljudnivå
- Kommutering och statorkonstruktion ger tyst motordrift

• Lång livslängd
- Underhållsfria kullager
- Borstlös kommutering

• Kompakt
- Fläktbladen är monterade direkt på motorn

• Hög verkningsgrad
- Permanentmagneter
- Synkron drift

• Inga lagerströmmar
- Isolerat lagersystem

Elektronik

• Enkel driftsättning
- Enkel inkoppling av nät, larm och styrning
- Förinställda driftsparametrar

• Mångsidig
- Kontinuerlig inställning av varvtal
- 0 –10 VDC/PWM styrning och MODBUS RTU
- Integrerad PID
- Klarar olika nätspänningar
- 50 eller 60 Hz

• Säker drift
- Integrated funktion för effektsänkning
- Skydd mot blockerad rotor, övertemperaturskydd

Skyddsgaller (tillval)

• Säkerhet
- Beröringsskydd enligt DIN EN ISO 13857

• Ljudoptimerat
- Rejäl spalt mellan galler och fläktblad

• Robust konstruktion
- Korrosionsskydd enligt DIN EN ISO 12944, klass C5

Motorupphängning

• Robust konstruktion
- Galvaniserad, svetsad
- Korrosionsskydd enligt DIN EN ISO 12944, klass C5