AxiCool sätter en ny fläktstandard för förångare och många andra kylapplikationer
En perfekt samverkan mellan alla komponenter ingående i en AxiCool-fläkt är en viktig orsak till att fläktserien skapar nya möjligheter att optimera krävande kylapplikationer när det gäller energieffektivisering, ekonomisk drift, användarvänlighet och driftsäkerhet. Dessutom uppfyller de kompakta fläktarna mycket högt ställa krav på hygien och livsmedelskvalitet inom applikationsområdet kyl- och frysdiskar samt lagring av exempelvis frukt och grönsaker.

De energieffektiva axialfläktarna AxiCool täcker ett mycket brett applikationsområde

AxiCool-fläktarna är baserade på fläktserien HyBlade där fläktbladens innovativa hybdridkonstruktion möjliggjort en optimering av de aerodynamiska egenskaperna. Kännetecknande för HyBlade är att axialfläktarna har mycket hög verkningsgrad, låg ljudnivå och låg vikt. Styrkan hos HyBlade gjorde att även AxiCool blev en marknadsframgång kort efter lanseringen. Att AxiCool-serien under det senaste året utökats med tre modeller som har diametern 500, 630 och 800 mm gör att ebm-papst kan erbjuda fläktlösningar även för storskaliga kylapplikationer. Ett aktuellt applikationsområde är också livsmedelsindustrins produktionsmiljöer där kraven på effektiv kylning är höga. Att AxiCool-fläktarna överträffar de krav som ställs enligt Ekodesigndirektivet ErP 2015 är också ett bevis på deras mycket höga verkningsgrad. Med AxiCool är det möjligt att minska strömförbrukningen med upp till 46 % och en viktig fördel är också de möjligheter som ges att optimera kylnings- och avfrostningscykler. Detta bidrar både till besparingar och en ökad effektivitet i krävande kylapplikationer.

Energieffektiva GreenTech EC-motorer och enkel installation enligt Plug & Play

Alla fläktar i AxiCool-serien är som standard konstruerade för drift ner till -40°C och de uppfyller kraven enligt kapslingsklass IP55. Fläktarna är mycket driftsäkra och trots deras stora kapacitet är de kompakta tack vare konstruktionen med ytterrotormotor. Detta möjliggör också en kompakt design av kylapplikationerna. Fläktarna finns både med 1- och 3-fas AC-motorer samt med ebm-papst energieffektiva GreenTech EC-motorer. EC-motorerna ger en minskad värmeöverföring vilket kan vara en viktig fördel i krävande och känsliga kylapplikationer. Detta samtidigt som energibesparingarna ofta blir avsevärda jämfört med fläktlösningar som bygger på konventionell AC-teknik.


Att AxiCool utvecklats enligt principen ”Plug & Play” gör att installationsarbetet förenklas och går snabbt. Ingen tid behöver läggas på att göra tidskrävande applikations- och specialanpassningar. En AxiCool-fläkt monteras snabbt med endast fyra skruvar och även de elektriska anslutningarna är okomplicerade. ebm-papst ligger långt fram när det gäller teknik och lösningar för effektiv kommunikation mellan fläktar och övergripande styr- och övervakningssystem vilket har betydelse för många applikationer inom kylområdet. Med ett seriellt MODBUS-gränssnitt hos AxiCool är det enkelt att ansluta fläktarna till varandra och att integrera dem i ett centralt system. Denna möjlighet blir sannolikt allt viktigare då behovet av att fjärrövervaka kylanläggningar kommer att öka i framtiden.

Fokus på hygien och livsmedelskvalitet

AxiCool-fläktarna är speciellt konstruerade för att säkerställa en idealisk miljö för förvaring av livsmedel. Tonvikt under utvecklingsarbetet har varit att skapa bästa möjliga hygieniska förutsättningar och att svara upp mot mycket höga krav på livsmedelssäkerhet. Två exempel på miljöer där det ställs stora krav är i kylanläggningar där ost förvaras under mognadsprocessen samt vid lagring av frukt och grönsaker. Med AxiCool säkerställs minimala temperaturförändringar, endast en mindre uttorkning av kylelement samt korta avfrostningscykler. Stor betydelse har också den idealiska fördelning av kyld luft som blir möjlig med AxiCool-fläktarna. När det gäller hygien har AxiCool utvecklats med kravet att de ska bidra till bästa möjliga hygieniska förhållanden. Fläktarna tål att utsättas för mycket vatten i samband med rengöring och de har en slät yta utan synliga skruvar. En viktig fördel med den släta ytan är att risken för att smuts ska få fäste minimeras. Fläktarna försedda med gångjärn underlättar också rengöring av förångare och värmeväxlare enligt specifikationerna för HACCP. När det är dags för rengöring är det bara att lossa på skruvarna och öppna fläkten.

Överför mer luft med mindre energiförbrukning

En viktig anledning till att AxiCool-fläktarna ger ett betydligt högre luftflöde jämfört med många andra fläkttyper är en aerodynamisk utformning och en integrerad diffusor som minimerar luftvirvlarna och ger en ökad lufthastighet. På så sätt uppnås en statisk tryckökning och därmed också ett större luftflöde. Kort sagt så överför AxiCool mer luft med mindre energiförbrukning. Ett exempel är att AxiCool med 500 diameter och AC-motor har 11 % högre luftflöde och 7 % lägre energiförbrukning vid samma hastighet jämfört med en konventionell AC-fläkt. En AxiCool med samma storlek och utrustad med EC-motor har 46 % lägre energiförbrukning och 5 dB lägre ljudnivå jämfört med en konventionell AC-fläkt (vid samma driftpunkt).

Komponenter perfekt matchade för varandra

Hos AxiCool-fläktarna med storleken 300, 350 och 450 mm är det ett antal olika komponenter som tillsammans gör fläktarna effektiva, energisnåla, driftsäkra och lättinstallerade. En tvådelad väggring i plast och integrerade kanaler för effektiv vattendränering minskar isbildningen och kortar upptiningscykeln. Det är också enkelt att byta värmetejp vilket är viktigt för att optimera upptiningscykeln och reducera mängden värme som leds in i exempelvis ett kylrum. Montaget är enkelt tack vare att det endast är fyra skruvar och den släta ytan förenklar rengöringen samtidigt som höga hygienkrav uppfylls. Gångjärnskonstruktionen gör det också enkelt att öppna fläkten och rengöra exempelvis en värmeväxlare. Fläktbladet HyBlade, som är tillverkat av kompositmaterial, har en innovativ hybridkonstruktion som ger AxiCool högre verkningsgrad jämfört med konventionella fläktar. Den aerodynamiska utformningen reducerar också ljudnivån med upp till 4 dB(A) jämfört med många andra fläktar.
AxiCool är kompletta och kompakta axialfläktar utrustade med integrerade elektronik och EC-motorer för minskad energianvändning. EC-teknologin ger en verkningsgrad som överträffar kraven i ErP 2015 och motorerna ger lägre värmeförluster jämfört med AC-fläktar. Kapslingsklassen IP54 innebär att fläktarna har mycket bra skydd mot vatten och fukt, och steglös varvtalsreglering med 0-10V signal möjliggör mycket exakt styrning av luftflöde och varvtal. Axialfläktarna är försedda med ett korggaller med robust konstruktion. Den släta metallytan förenklar rengöringen och förhindrar isbildning, och det finns versioner för flödesoptimerad styrning. Fläktarna kan också förses med motorkåpa om det finns behov av ett extra skydd mot vatten.

AxiCool i storlekarna 500, 630 och 800 mm för riktigt krävande kylapplikationer

Även de största AxiCool-fläktarna har utvecklats efter samma principer som de mindre modellerna. Alla ingående komponenter är perfekt matchade och integrerade för att fläktarna ska uppfylla alla de krav som ställs i mer krävande och större kylapplikationer. Fläktarna är kompletta och installationen förenklas tack vare Plug & Play och endast en kabel. Möjligheten att ansluta en kopplingsbox förenklar installationen ytterligare. I större industriella kylanläggningar är det relativt vanligt med isbeläggning i värmeväxlare vilket gör att fläktarna utsätts för ett högre mottryck. Detta reducerar verkningsgraden och kyleffekten kan då bli otillräcklig i stora kylrum. AxiCool-fläktarna behåller dock effektiviteten även vid isbildning genom kombinationen av en integrerad diffusor, den aerodynamiska utformningen samt möjligheten till styrning via 0-10VDC/PWM signal och MODBUS-RTU.
Även på de största AxiCool-fläktarna är det enkelt att byta värmetejpen, de har kanaler för effektiv vattendränering och de släta metallytorna förenklar rengöringen. Det är också möjligt att enkelt ansluta en avfrostningspåse på utsidan av fläktarna. Gemensamt med de mindre AxiCool-fläktarna är också att fläktarna har fläktbladen HyBlade. Fläktarna uppfyller kraven i kapslingsklass IP55 och även dessa större fläktar är försedda med ett korggaller.

GreenTech ger verklig hållbarhet och optimal driftsekonomi

För ebm-papst är ekologi, hållbarhet och optimal driftsekonomi oskiljaktiga frågor. Green Tech-konceptet utgör en viktig del av företagskulturen och utvecklingsfilosofin, och konceptet genomsyrar produkternas hela livscykel. GreenTech står för bl a maximal återvinning, undvikande av onödigt avfall, utnyttjande av ekologiska material, låga utsläppsnivåer samt minskad energianvändning. Som exempel är EC-motorerna i AxiCool-fläktarna utvecklade enligt GreenTech-konceptet. ebm-papst visar också med AxiCool att det är möjligt att bevara resurser med enkla medel. Ett exempel är fläktarnas släta ytor som underlättar rengöring och därmed också reducerar vattenförbrukningen i samband med att fläktarna ska rengöras.

Sex anledningar till att ebm-papst är en stark partner

Vår systemkompetens. Som experter inom avancerad motorteknik, elektronik och aerodynamik kan vi erbjuda kompletta systemlösningar.


Vår innovationsvilja. Våra 600 ingenjörer och tekniker kan utveckla exakt de lösningar som matchar era behov.


Vi leder teknikutvecklingen. Vår GreenTech EC-teknik sätter standarder över hela världen.


Kundnärheten. ebm-papst har 57 försäljningskontor över hela världen.


Vårt fokus på hållbarhet. Vi tar ansvar för att utveckla energibesparande produkter och miljövänliga tillverkningsprocesser.