AxiCool – fläktar utvecklade för krävande kylapplikationer
ebm-papst har under många år bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete för att ta fram fläktlösningar anpassade för kraven i olika kylapplikationer. Ett område där det finns en betydande potential till energioptimering är i kyl- och frysdiskar. Det finns många fall där ebm-papst visar hur rätt kombination av motorer och fläktar kan reducera energiförbrukningen med upp till 70 %. Ett annat aktuellt område med stor potential till energibesparingar är kylrum och andra kylapplikationer inom exempelvis livsmedelsindustrin. Fläktarna i ebm-papst AxiCool-serie har utvecklats för de specifika krav och behov som finns inom detta område. Här handlar det om mycket mer än att fläktlösningar ska vara energieffektiva. Fläktarna har också stor betydelse för hygien och bibehållen livsmedelskvalitet.

• Snabb och enkel installation med Plug-and-play
• Hög verkningsgrad som överträffar Erp 2015
• AxiCool och GreenTech ger verklig hållbarhet
• Från standard till high-end
• Maximal hygien och bibehållen livsmedelskvalitet
• Kombinationen av komponenter ger viktiga fördelar

Snabb och enkel installation med Plug-and-play

ebm-papst filosofi är att det ska vara enkelt att installera även en avancerad fläktlösning. Fläktarna utvecklas därför enligt principen ”Plug-and-play”. En fläktinstallation kan knappast bli enklare och så är också fallet med AxiCool. Ingen tid behöver läggas på att göra tidskrävande anpassningar och speciallösningar. AxiCool monteras snabbt med endast fyra skruvar och även de elektriska anslutningarna är enkla och går snabbt.

Kundfördelar
• Snabb montering med bara fyra skruvar förkortar installationstiden
• Enkel elektrisk anslutning med kopplingsbox
Enkelt montage med endast fyra skruvar

Hög verkningsgrad som överträffar ErP 2015

Det så kallade Ekodesigndirektivet ErP 2015 trädde i kraft i augusti 2015 och innebär en ytterligare skärpning av kraven på fläktars verkningsgrad jämfört med ErP 2013. ebm-papst program med EC-fläktar uppfyllde eller överträffade kraven i direktiven långt innan de trädde i kraft. För våra kunder innebär det att man i flera år haft möjlighet att kraftigt minska energi- och driftskostnaderna i exempelvis kylrum. Med AxiCool blir dessa möjligheter ännu större och jämfört med fläktar försedda med AC-motorer kan effektförbrukningen reduceras med upp till 25 %. Dessutom gör tillgången till avancerad fläktstyrning att effekten enkelt kan anpassas till det aktuella kylbehovet. Att både kyl- och upptiningscyklerna kan optimeras har också stor betydelse för att reducera energikostnaderna.
AxiCool i storlek 350 mm med EC-motor kan ge upp till 25 % lägre effektförbrukning jämfört med AC-fläktar

Kundfördelar
• Verkningsgraden överträffar kraven i ErP 2013 och ErP 2015
• Upp till 25 % lägre energiförbrukning
• Hög kyleffekt även vid låg belastning
• Optimerade kylnings- och upptiningscykler

AxiCool och GreenTech ger verklig hållbarhet

För ebm-papst är ekologi, hållbarhet och optimal driftsekonomi oskiljaktiga frågor. GreenTech-konceptet utgör en viktig del av vår företagskultur och utvecklingsfilosofi, och konceptet genomsyrar produkternas hela livscykel. Det står för maximal återvinning, undvikande av onödigt avfall, användande av ekologiska material, låga utsläppsnivåer samt minskad energiförbrukning i kombination med högre effektivitet. Fläktarna i AxiCool-serien är utrustade med EC-motorer utvecklade enligt GreenTech-konceptet och är därför just så effektiva som fläktar ska vara för att uppfylla de tuffaste hållbarhetskraven. De olika möjligheterna till flexibel styrning gör det möjligt att minimera energiförbrukningen och fläktarna har också mycket lång livslängd och minimalt underhållsbehov. Att fläktarna har en design och konstruktion med släta ytor underlättar rengöring och reducerar därför användandet av vatten.
Ekologi och bevarandet av resurser - två viktiga framgångsfaktorer för AxiCool.

Kundfördelar
• GreenTech-konceptet och EC-motorer ger en effektiv kombination ekologi, hållbarhet och driftsekonomi
• AxiCool-fläktarnas konstruktion bevarar och minskar användningen av viktiga miljöresurser

Från standard till high-end

Hur bra de enskilda komponenterna i en fläkt än är så är det balansen mellan komponenterna som slutligen avgör hur effektiv en fläktlösning är i en viss applikation. Komponenterna bildar tillsammans ett system och målet är att nå en optimal systemeffektivitet. Fläktarna i AxiCool-serien har utvecklats efter just den principen.
Oavsett vilken av fläktarna man väljer så blir valet rätt eftersom slutresultat alltid blir perfekt. AxiCool finns i fyra versioner: en standardversion, en version med gångjärn för enklare rengöring, en version med luftstyrningsfunktion när kraven på idealisk kyleffekt och luftcirkulation är extra höga samt en high-end version som har både gångjärn och luftstyrningsfunktion.

De olika AirCool-fläktarnas luftprestandaområde
AxiCool air performance range.

AxiCool-fläktarna finns i storlekarna 300, 350 samt 450 mm och kan utrustas med både GreenTech EC-motorer och AC-motorer. Flexibiliteten gör det möjligt att optimera fläktlösningen till olika behov krav på kylning. AxiCool finns dessutom i en version när det finns behov av en fläkt som klarar båda luftflödesriktningarna. Med EC-tekniken är det också möjligt att välja mellan att styra fläkten genom att ha två effektlägen eller steglös reglering via ett linjärt gränssnitt.

Maximal hygien och bibehållen livsmedelskvalitet

Fläktarna i AxiCool-serien har en mycket viktig funktion när det gäller att skapa de bästa förutsättningarna för det livsmedel som förvaras i ett kylrum. AxiCool har också utvecklats för att kylrum alltid ska ha idealiska förhållanden med fokus på hygien, säkerhet och kvalitet.

En hög standard på kylningen och kylrummen är ett absolut krav för att förvarade produkter ska bibehålla sin kvalitet. Endast minimala temperaturvariationer och mycket liten utfrysning av exempelvis vätska i nedfrysta produkter är tillåtet och ett krav är också att upptiningsgcykeln är kort.
AxiCool med gångjärn – rengöringen kan knappast bli enklare.
För att samtliga dessa krav ska vara uppfyllda krävs det en perfekt cirkulation av den kalla luften i ett kylrum. AxiCool hjälper till att optimera förutsättningarna och ett exempel är genom designen på den patenterade väggringen. Fläktarna i AxiCool-serien har också utvecklats för att tillgodose de speciella utmaningar som det innebär att kylförvara exempelvis ost under mognadsprocessen samt lagring av känslig frukt och grönsaker. När det gäller hygien har AxiCool utvecklats för att skapa förutsättningar för bästa möjliga hygieniska förhållanden. Fläktarna tål att utsättas för mycket vatten i samband med rengöring (skydd motsvarande kapslingsklass IP 54) och de har en slät yta utan synliga skruvar. En viktig fördel med den släta ytan är att risken för att smuts ska få fäste minimeras. Fläktarna med gångjärn underlättar också rengöring av fläktförångare och värmeväxlare enligt specifikationerna för HACCP. När det är dags för rengöring är det är bara att lossa på skruvarna och öppna fläkten.

Kombinationen av komponenter ger viktiga fördelar

För ebm-papst betyder perfektion en perfekt matchning av olika komponenter. Hos AxiCool ger kombinationen av komponenter och innovativ konstruktion många viktiga fördelar.

• En patenterad väggring med gångjärn – enkel rengöring och optimal effekt
• HyBlade® – ebm-papst unika fläktblad ger hög verkningsgrad
• GreenTech EC-motorer – AxiCool är energieffektiva fläktar
• Korggaller/stödfäste – hög säkerhet och stabilitet
• Luftstyrningssystem – optimal cirkulation och kylning

Patenterad väggring med gångjärn

• Tvådelad väggring i plast
• Integrerade kanaler för effektiv vattendränering vilket minskar isbildning och kortar upptiningscykeln
• Enkelt byte av värmetejp optimerar upptiningscykeln och reducerar mängden värme som leds in i kylrummet
• Enkelt montage med endast fyra skruvar
• Innovativ aerodynamisk och effektivitetshöjande design
• Låg ljudnivå tack vare aerodynamiken
• Slät yta för enkel rengöring och höga hygienkrav
• Gångjärnsmontering gör det enkelt att öppna fläkten vilket underlättar rengöring av värmeväxlaren

HyBlade® - fläktblad med hybridkonstruktion

• Fläktbladen är tillverkade av kompositmaterial
• Innovativ hybridkonstruktion ger högre verkningsgrad jämfört med andra fläktar
• De aerodynamiska egenskaperna reducerar ljudnivå med upp till 4 dB(A) jämfört med andra fläktar som idag finns tillgängliga på marknaden

GreenTech EC-motorer

• Kompletta axialfläktar med integrerad elektronik och EC-motorer för minskad energianvändning
• Mycket hög verkningsgrad
• Låg energiförbrukning och en verkningsgrad som överträffar kraven i ekodesigndirektivet ErP 2015
• Lägre värmeförluster jämfört med andra fläktar på marknaden
• Kapslingsklass IP54 skyddar fläktarna mot vatten och fukt
• Steglös varvtalsreglering med 0-10V signal gör det möjligt att mycket exakt styra luftflödet
• Lång livslängd och mycket hög driftsäkerhet

Korggaller med robust konstruktion

• Konstruktion med slät metallyta förenklar rengöring och förhindrar isbildning
• Versioner finns för flödesoptimerad luftstyrning
• Motorkåpa vid behov av extra skydd mot vatten

Flödesoptimerad luftstyrning

• Gör det möjligt att fördubbla luftflödet
• Ökar möjligheten att skapa en jämnare kyleffekt i kylrum
• Enkel eftermontering
• Enkelt att ta loss för rengöring i exempelvis diskmaskin