AxiBlade - En ny generation axialfläktar med
optimerade egenskaper och maximal flexibilitet

Moduluppbyggda axialfläktar för enkel applikationsanpassning

AxiBlade har utvecklats för att vara ett extremt flexibelt koncept och erbjuds därför som ett modulsystem som täcker in många applikationer. Fläkthus finns med varierande höjder och de är försedda med ebm-papst aerodynamiskt optimerade inloppsring. Tillsammans med de unikt designade fläkthjulen och winglets uppnås maximal effektivitet och verkningsgrad samt samspelar optimalt med diffusorn AxiTop. Fläkthjulen har utformats för att kunna kombineras med olika motorer vilket ger stora möjligheter att optimera en fläktlösnings verkningsgrad och även att hitta den bästa ljudnivån för en viss applikation. AxiBlades konstruktion reducerar också turbulens och luftvirvlar i luftflödet vilket ger mindre dynamiska förluster.

Kundfördelar

Eftersom AxiBlade i alla delar motsvarar gällande branschstandard är det möjligt att modernisera befintliga anläggningar utan några krävande ombyggnationer, och det är en mycket viktig kundfördel. En annan fördel är att det finns valmöjlighet mellan flera olika skyddsgaller som är aerodynamiskt utformade och anpassade för olika kombinationer av fläkthjul och motorer. Gallren skyddar mot oavsiktlig beröring och den aerodynamiska designen bidrar till axialfläktarnas höga effektivitet.

Tack vare moduluppbyggnaden kan AxiBlade användas i en mängd olika applikationer och ger en verkningsgrad på upp till hela 54 %. Jämfört med standardfläktar kan ljudnivån reduceras med så mycket som 8 dB (A). De finns även många möjligheter att kombinera olika komponenter och anpassa fläktlösningen till aktuellt tryckområde och önskad verkningsgrad. Med varvtalsstyrning är det dessutom enkelt att anpassa verkningsgraden till ett aktuellt behov i en applikation vilket har stor betydelse för energieffektiviteten.

Produktsortiment och storlekar

AxiBlade finns i storlekarna 630, 710, 800 och 910 mm diameter. Alla storlekar har ebm-papst unika konstruktionslösningar som optimerar aerodynamiken. Fläktbladen har ebm-papst innovativa hybridkonstruktion med en materialkombination av aluminium och glasfiberförstärkt plast. Utvecklingen av AxiBlade kommer att fortsätta och framöver kommer fläktarna att kunna kombineras med både EC-motorer och AC-motorer.
Fläktarna i storlekarna 630 och 710 har en luftflödeskapacitet på upp till 25 000 m³/h och ett maximalt tryckområde på upp till 450 Pa. Verkningsgraden är så hög som 53 % och beroende på installationsförhållanden är det möjligt att reducera ljudnivån med upp till 4 dB(A) jämfört med tidigare produktgenerationer. AxiBlade har utvecklats för att förenkla uppgraderingar av befintliga installationer. Identiska dimensioner och ebm-papst installationsvänliga koncept Plug & Play gör det enkelt att ersätta äldre fläktar med AxiBlade-fläktar. Att AxiBlade-fläktarna med bred marginal klarar nuvarande ErP-krav bidrar också till att göra AxiBlade till ett framtidssäkert fläktval.

AxiBlade 360 °

Upplev AxiBlade i vår interaktiva 360 ° -vy: AxiBlade 360

Applikationer

AxiBlade är en idealisk fläktlösning i förångare, kondensatorer och värmeväxlare i ventilations-, kyl- och luftkonditioneringssystem. Moduluppbyggnaden hos nya AxiBlade gör att axialfläktarna enkelt kan anpassas till kraven i en viss applikation. Fläkthuset som i standardutförande har en höjd på 190 mm, och inte har ledskenor, passar för ett lågt till medelhögt tryckområde på upp till 200 Pa. Även utan ledskenor är verkningsgraden högre och ljudnivån betydligt lägre jämfört nuvarande branschstandard. Ledskenorna blir ett intressant komplement till AxiBlade-fläktar med cirka 300 mm höga fläkthus som också har en integrerad utloppsdiffusor för höga baktryck på upp till 290 Pa. Här har ledskenorna, som är placerade efter fläkthjulet, stor betydelse för att den höga verkningsgraden ska uppnås.

Valet av fläkt beroende på applikation underlättas av att AxiBlade finns i två basutföranden med olika kombinationer av de ingående komponenterna. Dels finns den i ett standardutförande som passar bäst i applikationer med medelstor tryckuppbyggnad, dels finns en version för applikationer med högt mottryck. I denna version är fläkthuset högre och den har också en integrerad utloppsdiffusor. Denna version har även ledskenor som är placerade efter fläkthjulet och som har stor betydelse för att optimera verkningsgraden.