Filterfläktar

Filterfläktar
Benämning
Spänning
Effekt
Luftflöde vid 0 Pam3/h
Storlek
ZFF114 8556N230 VAC12 W20.0114x114x56 mm
ZFF150 4656N230 VAC19 W60.0150x150x72 mm
ZFF150 AC4400FNN AC-maxx230 VAC12 W110.0150x150x88 mm
ZFF150 ACi4420HH230 VAC4 W57.0150x150x72 mm
ZFF250 230VAC W2S130AA0301230 VAC45 W215.0250x250x119 mm
ZFF250 AC6200NM AC-maxx230 VAC14 W250x250x148 mm
Totalt 6