Kanalfläkt ljud- och brandisolerad

Kanalfläkt ljud- och brandisolerad
Försedd med enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar. Fläkten har relativt högt statiskt tryck samt hög verkningsgrad.
Benämning
Spänning
Effekt
Luftflöde vid 0 Pal/s
Luftflöde vid 0 Pam3/h
KVKE1251~230 VAC55,1 W85.40307.0
Totalt 1