Fläktar för kanalanslutning

MXIC och MXKC är EC-lågenergifläktar. MXIC har brandisolerat hölje (EI30) lämplig för bland annat installation på vind där fläktens in- och utlopp ansluts till kanal. MXKC kan ersätta fläktar i vissa aggregat och är lämplig för montage i sugkammare med kanalanslutet utlopp. Mätuttag i inloppskonan för flödesmätning. EC-integralmotorn är klar för varvtalsstyrning med 0-10V.

 • MXK Fläktar för kanalanslutning

  MXKC är en EC-lågenergifläkt som bland annat ersätter fläktar i vissa aggregat och är lämplig för montage i sugkammare med kanalanslutet utlopp. Fläkthjul och motor sitter på en öppningsbar lucka för enkel rengöring och åtkomst av kanal. Fläkten är försedd med vår EC-integralmotor för minskad energianvändning och är klar för varvtalsstyrning med 0-10 V signal. MXKC är en direktdriven enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar och kåpa av halvspiraltyp.

  MXK Fläktar för kanalanslutning
 • MXI Isolerade fläktar för kanalanslutning

  MXIC är en EC-lågenergifläkt med brandisolerat hölje (EI30) och lämplig för t.ex. installation på vind där fläktens in- och utlopp ansluts till kanal. Fläkthjul och motor sitter på en öppningsbar lucka för enkel rengöring och åtkomst av kanal. Fläkten är försedd med vår EC-integralmotor för minskad energianvändning och är klar för varvtalsstyrning med 0-10 V signal. MXIC är en direktdriven enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar och kåpa av halvspiraltyp.

  MXI Isolerade fläktar för kanalanslutning
 • Kanalfläkt rund

  Avsedd för montering i kanal. Alla K-fläktarna har minst 25 mm lång anslutningsstos. Förmonterade montagekonsoler är standard för att underlätta montage.

  Kanalfläkt rund
 • Kanalfläkt rund, väggutförande

  Avsedd för montering direkt mot vägg. Alla KV-fläktarna har minst 25 mm lång anslutningsstos.

  Kanalfläkt rund, väggutförande
 • Kanalfläkt ljud- och brandisolerad

  Försedd med enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar. Fläkten har relativt högt statiskt tryck samt hög verkningsgrad.

  Kanalfläkt ljud- och brandisolerad