FXW & FXW Light

FXW & FXW Light
FXW värmeåtervinningsmodul avsedd att användas vid konvertering från F-system till FX-system där man vill återvinna värmeenergi från ventilationssystemets frånluft. Modulen innehåller ett effektivt batteri som via en brine/vattenlösning kan anslutas till en värmepump alternativt ett eller flera batterier på tilluftsidan (ecoterm-system). De ger även möjlighet att förvärma inkommande vatten till en varmvattenberedare. FXW finns i 6 standardstorlekar för luftflöden 0,2- 5,0 m³/s.
Benämning
Beskrivning
FXW / FXW Light 02Luftflödesområde 200 - 400 l/s
FXW / FXW Light 04Luftflödesområde 400 - 1400 l/s
FXW / FXW Light 05Luftflödesområde 600 - 2200 l/s
FXW / FXW Light 06Luftflödesområde 800 - 3100 l/s
FXW / FXW Light 07Luftflödesområde 1100 - 4000 l/s
FXW / FXW Light 08Luftflödesområde 1400 - 5000 l/s
Totalt 6