FX Värmeåtervinning

FX värmeåtervinningsmodul används för att återvinna värmeenergi från ventilationssystemets frånluft. Modulen innehåller ett effektivt batteri som via en brine / vattenlösning kan anslutas till en värmepump alternativt ett eller flera batterier på tilluftsidan (ecoterm-system). De ger även möjlighet att förvärma inkommande vatten till en varmvattenberedare.

  • FXW & FXW Light

    FXW värmeåtervinningsmodul avsedd att användas vid konvertering från F-system till FX-system där man vill återvinna värmeenergi från ventilationssystemets frånluft. Modulen innehåller ett effektivt batteri som via en brine/vattenlösning kan anslutas till en värmepump alternativt ett eller flera batterier på tilluftsidan (ecoterm-system). De ger även möjlighet att förvärma inkommande vatten till en varmvattenberedare. FXW finns i 6 standardstorlekar för luftflöden 0,2- 5,0 m³/s.

    FXW & FXW Light