Visualisera och övervaka funktioner


Varför är det bra att visualisera och övervaka funktioner i fastigheten?

Ventilationssystemen svarar ofta för en stor del av en byggnads totala energibehov. Det kan därför vara intressant och lönsamt att investera i en övervakning som ser till att systemen arbetar på ett optimalt sätt. Övervakningen tillgodoser korrekt inomhusklimat till lägsta möjliga energiförbrukning, vilket sänker driftkostnaderna och samtidigt minimerar fastigheternas miljöpåverkan.

För att på bästa sätt kunna förvalta en byggnad såväl ekonomiskt som tekniskt och sköta den dagliga driften av en fastighet, eller ett helt fastighetsbestånd, behöver man ha kännedom om fastigheterna och dess installationers aktuella status. Att enkelt kunna samla byggnadens alla mätdata på en gemensam plattform och presentera dessa i önskad omfattning på ett lättöverskådligt användargränssnitt, dashboard, utgör grunden för att kunna optimera fastighetsdriften. Även i äldre byggnader som ofta kan uppfattas som ”mindre smarta byggnader” finns ofta en mängd data att hämta från installerade apparater och utrustningar, data som i ett smart system kan nyttjas till att optimera alla funktioner. Med Building Connect får du omgående larm vid störningar och fel men systemet kan också indikera och varna redan innan fel uppstår. Med Building Connect kan ni enkelt planera ert förebyggande underhåll, såsom filterbyten, rengöring mm.

Hur visualiserar och övervakar man fastighetens funktioner med hjälp av Building Connect?

Beroende på omfattningen och uppbyggnaden av de olika systemen i den aktuella byggnaden kan Building Connect byggas upp på ett antal olika sätt.
De flesta lösningarna bygger på kommunikation mellan molnet, ebm-papst Cloud, och den aktuella fastigheten med hjälp av någon av våra gateways, Intelligate Link och Intelligate Air. När aktuella data behandlats i molnet visualiseras de på datorskärmen med en enkel och lättolkad s.k. dashboard, se nedan. Utseende och innehåll på Dashboard kan till delar anpassas och utformas efter varje kunds önskemål.
För att minimera installationskostnaderna används befintlig utrustning i form av sensorer och apparater så långt möjligt. Först när man önskar kontrollera nya funktioner eller ytterligare egenskaper kan komplettering med ytterligare utrustning behövas.Exempel på lösningar:Advanced AHU: Övervakning, visualisering, av luftbehandlingsaggregat
AHU, Digital uppgradering av luftbehandlingsaggregat.Visualisering av inomhusklimatet direkt i mobiltelefonen
Exempel på kundanpassade dashboards:

>
Vad mer vill du att systemet ska göra?