Optimera inomhusklimatet – IAQ

Varför bör man optimera inomhusklimatet?

När man talar om att optimera driften i en fastighet kommer man snabbt att tala om kostnadsbesparingar och sänkt energiförbrukning. Viktigt att beakta dock är att energiförbrukningen och kostnaderna är konsekvenser av, de i fastigheten installerade systemens, huvuduppgift. Att skapa ett inomhusklimat som ger komfort och god hälsa.
Dåligt inomhusklimat har många olika negativa konsekvenser på oss människor. Forskning visar t.ex. att redan vid 1000 ppm CO2 finns risk för hälsoeffekter som inflammationer, påverkan på njurar och påverkan på skelettet och redan vid 800 ppm kan vår sömnkvalitet påverkas negativt. Men redan vid lägre nivåer än så upplever vi en bristande komfort som påverkar våra kognitiva förmågor negativt, med ökade svårigheter till inlärning, sänkt hastighet och noggrannhet i arbetet. Något som i förlängningen innebär ekonomiska konsekvenser i olika omfattning.
Mycket tyder också på att vårt inomhusklimat också kan vara en bidragande orsak till att ca. 40% av de barn som föds i Sverige idag utvecklar någon form av allergi.
Att vi i Sverige idag tillbringar i snitt 90% av vår tid inomhus gör ju behovet av ett bra inomhusklimat av hälsoskäl än större.

Hur går man tillväga för att optimera inomhusklimatet med hjälp av Building Connect?

Building Connect samlar via sensorer in data om inomhusklimatet. Ett exempel på sensor som kan komplettera anläggningen där befintliga sensorer inte räcker är ebm-papst multisensor.
Multisensorn mäter i en och samma enhet temperatur, luftfuktighet, CO2, Partiklar och VOC.
ebm-papst kan även tillhandahålla ett antal andra typer av givare och sensorer men noterbart är att eftersom Building Connect är ett helt öppet system står det fastighetsägaren fritt att välja fabrikat och typ av sensorer.Insamlade data sänds till ebm-papst Cloud där våra egna beräkningsprogram, algoritmer och AI ger gamla omoderna system samma förutsättningar som moderna system att optimera er fastighetsdrift. Building Connect kan också samarbeta med andra leverantörers molntjänster och appar om/när så önskas.

Vad mer vill du att systemet ska göra?