Minimera energiförbrukningen

Varför bör man minimera energiförbrukningen för fastigheten?

1. Ekonomi: Ekonomi: Energikostnaden är en av de största utgifterna för en fastighetsägare. Att kunna reducera energiförbrukningen i fastigheten innebär därför stora ekonomiska vinster. I takt med ökade energipriser blir det av rent ekonomiska skäl allt viktigare att reducera energiförbrukningen så långt möjligt med upprätthållet inomhusklimat..

2. Hållbarhet: I Sverige har vi idag uttalade nationella mål vad avser hållbarhet och energi. Utöver dessa har många fastighetsbolag har idag en egen uttalad hållbarhets profil med egna hållbarhets mål. Med tanke på det miljöavtryck en fastighet har, och när det kommer till det befintliga fastighetsbeståndets många gånger begränsade möjligheter att byta energislag eller försörjningssystem, är det väsentligt att så långt som möjligt reducera energiförbrukningen för den lösning man är låst till.

Hur gör man för att minimera energiförbrukningen med hjälp av Building Connect?

ebm-papst Cloud innehåller egna beräkningsprogram, algoritmer och AI som ger gamla systemlösningar samma förutsättningar som moderna system att optimera driften av ventilationssystemen ur såväl ekonomisk- som hållbarhetssynpunkt. Systemet kan köras fristående från andra system, stand-alone, vilket ger möjlighet att enkelt uppgradera gamla, enkla system som idag saknar möjlighet att styras och övervakas externt utan att behöva installera ett fullständigt fastighetsövervakningssystem, sk. BMS.
I de fall sådant system finns, eller kan komma att installeras i framtiden, kan Building Connect och ebm-papst Cloud kommunicera med alla BMS-system på marknaden så att det aktuella BMS-systemet kan använda och dra nytta av de unika beräknings-program och algoritmer mm som ebm-papst tagit fram specifikt för fläktar. Building Connect kan på så sätt göra andra BMS lösningar ännu bättre..

Fler möjligheter med Building Connect: