Minimera energiförbrukningen

Varför bör man minimera energiförbrukningen för fastigheten?

1. Ekonomi: Energikostnaden är en av de största utgifterna för en fastighetsägare. Att kunna reducera energiförbrukningen i fastigheten innebär därför stora ekonomiska vinster. I takt med ökade energipriser blir det av rent ekonomiska skäl allt viktigare att reducera energiförbrukningen så långt möjligt med upprätthållet inomhusklimat.

2. Hållbarhet: I Sverige har vi idag uttalade mål vad avser hållbarhet och energi och många fastighetsbolag har idag en egen uttalad hållbarhets profil hållbarhets mål. Med tanke på det miljöavtryck en fastighet har, och när det kommer till det befintliga fastighetsbeståndets många gånger begränsade möjligheter att byta energislag eller försörjningssystem, är det väsentligt att så långt som möjligt reducera energiförbrukningen för den lösning man är låst till.

Hur gör man för att minimera energiförbrukningen med hjälp av Building Connect?

ebm-papst Cloud innehåller egna beräkningsprogram, algoritmer och AI som ger gamla systemlösningar samma förutsättningar som moderna system att optimera er fastighetsdriften ur såväl ekonomisk- som hållbarhetssynpunkt. Att Building Connect också kan samarbeta med andra leverantörers molntjänster och appar ger oändliga möjligheter till driftoptimering.

Fler möjligheter med Building Connect: