Hushållsapplikationer

ebm-papst innovativa produkter finns i nästan alla hushållsapparater som används dagligen, exempelvis spiskåpor, diskmaskiner, ugnar, etc.
Kraven för motorer i hushållsapparater varierar beroende på applikation. Utöver kravet på hög energieffektivitet blir faktorer som ljudnivå och storlek allt viktigare kriterier hos moderna EC-motorer. Greentech EC-motorer och fläktar från ebm-papst erbjuder den mest ideala lösningen för alla behov och ser till att allt går smidigt i köket medan de använder minsta möjliga mängd energi men samtidigt den högsta prestandan.

Produkter från ebm-papst klarar kraven för krävande applikationer med snabba temperaturförändringar och har varit standard i apparater för kommersiella och industriella kök under många år. Läs mer under applikationsexemplen nedan.

Läs mer:

En liten diskmaskinsfläkt med stor arbetsmiljöeffekt
ebm-papst utvecklade en innovativ fläktlösning i sammarbete med MEIKO där målet var att återvinna den varma ånga som bildas i slutet av diskcykeln istället för att den strömmar ut när luckan öppnas. För det krävdes en fläkt som dels är liten, dels klarar den tuffa miljön inne i kommersiella diskmaskiner med mycket varmt vatten och kraftfulla diskmedel.
ebm-papst och Miele utvecklar energisnåla värmepumpstorktumlare
Energiförbrukningen hos värmepumpstorktumlare är drygt 50% lägre jämfört med frånlufts- eller kondenstorktumlare. Några av marknadens mest avancerade värmepumpstorktumlare kommer från Miele och de har utvecklats genom ett nära samarbete med ebm-papst, där fokus låg på att ytterligare minska energiförbrukningen, reducera driftskostnader och minimera miljöpåverkan.
Värmepumpstorktumlare med RadiPac som ger 60 % lägre energiförbrukning
En torktumlare är en tuff miljö för en fläkt. Luftfuktigheten är hög liksom temperaturen och den fläkt vi skulle väljas var tvungen att klara ett luftflöde på minst 800 kubikmeter per timme vid ett tryck på 750 pascal (Pa). De höga kraven ledde till att lösningen blev att en kompakt RadiPac med låg strömförbrukning installerades på City Dry Cleans tvättomater.
Kompakt centrifugalfläkt för kylskåp och frysar
I moderna kylskåp och frysar finns det värmeväxlare som tillsammans med ett kylmedium kyler luften. ebm-papst har utvecklat en kompakt centrifugalfläkt speciellt för hushållsapplikationer som gör det möjligt att forcera luftcirkulationen och därmed också att tillverka mindre värmeväxlare med högre effekt än vad som kan uppnås med exempelvis konvektionskylskåp.

Applikationsexempel:

Ugnar
ebm-papst fläktar används i varmluftsugnar och går att få i specialutföranden. De ger exceptionellt hög prestanda och är både tysta och energieffektiva. Läs mer (EN).
Värmepumpstorktumlare
ebm-papst fläktar de tekniska kraven på fläktlösningarna som exempelvis hög luftfuktighet, höga temperaturer samt kraven på mycket lång livslängd och hög driftsäkerhet.
Kylskåp
Energisnåla och tystgående axialfläktar som klarar låga temperaturer, hög luftfuktighet och snabba temperaturförändringar. Läs mer (EN).
Spiskåpor
Den kompakta designen av ebm-papst fläktar gör dem enkla att installera. De har även låg ljudnivå och hög luftprestanda som kan justeras individuellt. Läs mer (EN).
Diskmaskiner
Utöver god rengöringseffekt, är det viktigt med fläckfri, jämn torkning. ebm-papst utvecklar produkter som tillåter en aktiv, droppfri torkprocess specifikt för varje tillverkare. Läs mer (EN).