Allmänna leveransvillkor NL 09

Vi följer allmänna leveransvillkor NL09 för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Utgivna 2009 av DI, Danmark, Teknologiateollisuus – Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge, samt Teknikföretagen, Sverige.

Mer information om våra leveransvillkor finns här