ebm-papst stöttar SOS Barnbyar

Vi är stolta att kunna stödja SOS Barnbyars arbete med att säkerställa varje barns rätt till en trygg och kärleksfull uppväxt.

Om SOS Barnbyar
SOS Barnbyar en världsomspännande barnrättsorganisation som verkar i 138 länder för att trygga barns nutid – och framtid. I mer än 70 år har SOS Barnbyar arbetat för att inte ett enda barn ska växa upp ensamt. Organisationen har som mål att ge fler barn möjligheten att växa upp under trygga förhållanden och dess medlemmar stödjer målsättning och värderingar om allas lika värde och medmänsklighet.
I Sverige är SOS Barnbyars verksamhet inriktad på insamling, kommunikation, påverkansarbete samt nationella program för familjer och ungdomar.
I ungdomsprogrammet stöttas unga människor i övergången från samhällsvård till ett etablerat, självständigt och självförsörjande liv. I det familjestärkande programmet stöttas familjer som kommit till Sverige för att underlätta deras etablering i samhället och övergången till ett självständigt liv.

ebm-papst stöttar ett par noga utvalda välgörenhetsorganisationer varje år. SOS Barnbyars arbete med att säkerställa varje barns rätt till en trygg uppväxt ligger helt i linje med ebm-papst värdeord medmänsklighet.

Mer om SOS Barnbyar