ebm-papst hjälpte Miele utveckla energisnåla värmepumpstorktumlare

Drygt 50 procents lägre energiförbrukning.
För tio år sedan var många torktumlare skramlande maskiner som slet på kläderna, drog väldigt mycket ström och skapade en ångbastueffekt i badrum och tvättstugor. Under de senaste åren har dock den tekniska utvecklingen varit snabb. Idag finns valmöjlighet mellan frånluftstorktumlare, kondenstorktumlare och de mest avancerade som är värmepumpstorktumlare. Torktumlarna har blivit tysta och med mängder av finesser som både underlättar användningen samtidigt som de spar energi. Några exempel är sensorstyrd fuktavkänning och automatisk rengöring av kondensorn. Att många torktumlare idag har energieffektivitetsklassen A++ innebär också att energiförbrukningen är betydligt lägre jämfört med 90-talets maskiner.

En av de stora fördelarna med värmepumpstorktumlare är att de avfuktar på ett smart sätt med en kompressor och sedan återanvänder värmen. Energiförbrukningen är drygt 50 % lägre jämfört med frånlufts- eller kondenstorktumlare. Några av marknadens mest avancerade värmepumpstorktumlare kommer från det tyska företaget Miele och de har utvecklats genom ett nära samarbete med ebm-papst.

ebm-papst kundanpassade tre viktiga komponenter
Miele är Europas största familjekoncern i vitvarubranschen med verksamhet i 47 länder och närmare 18 000 anställda. Företaget har sedan starten 1899 byggt sin marknadsposition på att ligga främst inom kvalitet och teknik. Mottot ”Immer Besser” speglar de kärnvärden som Miele arbetar efter och som innebär att man alltid strävar efter att åstadkomma något bättre tekniskt samt även ur energi- och miljösynpunkt. I slutet av 2014 tilldelades Miele ett av Europas viktigaste hållbarhetspriser, ”The National German Sustainability Award”. Priset instiftades 2008 för att uppmuntra till både ekologiskt och socialt ansvar. En viktig del av juryns motivering när Miele fick priset var att företaget även värderade hållbarhetsarbetet hos sina leverantörer. ebm-papst strategi för ökad hållbarhet, Green Tech, har därmed åter visat sig ha stor betydelse!

Samarbetet med Miele engagerade tre av ebm-papst fabriker och utvecklingsenheter i Tyskland. Utvecklingsarbetet hade fokus på att ytterligare minska energiförbrukningen, reducera driftskostnader och minimera miljöpåverkan. Utmaningen för ebm-papst var att svara upp mot Mieles tuffa krav när det gäller tre centrala komponenter hos värmepumpstorktumlarna; kondensatorpumpen som pumpar ut kondensvattnet, en fläktlösning för återcirkulation av luften under torkprocessen samt en fläkt för kylning av kompressorn och värmepumpskretsen. Några av de tekniska kraven på fläktlösningarna var att de skulle klara en hög luftfuktighet och även höga temperaturer, samt att de skulle svara upp mot Mieles krav på mycket lång livslängd och hög driftsäkerhet.

Att samarbetet mellan ebm-papst och Miele varit lyckat framgår bland annat av att värmepumpstorktumlarna utsetts till ”Bäst i test” av konsumenttidningen Råd & Rön.