Stor efterfrågan på respiratorer – ebm-papst ger högsta prioritet för tillverkning av medicintekniska komponenter.

Stor efterfrågan på respiratorer - ebm-papst ger högsta prioritet för tillverkning av medicintekniska komponenter.
Utvecklingen av COVID 19-pandemin har lett till kraftigt ökad efterfrågan på medicinsk utrustning över hela världen. Samtidigt har den medicintekniska branschen hamnat under stor press. Att undvika flaskhalsar i tillverkning och logistik är av högsta vikt eftersom tiden är avgörande för patienter och spridningen av viruset.

ebm-papst har tillverkat komponenter för respiratorer under många år. I rådande situation har ebm-papst valt att sätta högsta prioritet för produktion och leverans av medicintekniska komponenter, ett beslut som gäller globalt. Det berör specifikt komponenter för andningsskydd och andningsapparater (PAPR) samt analysutrustning i laboratorier. Befintliga kunder ökar sina förfrågningar samtidigt som nya förfrågningar ökar kraftigt – vissa sexsiffrigt till antalet – från välkända bolag inom den medicintekniska sektorn men även inom andra branscher. Jämfört med tiden före pandemin ligger förfrågningarna 15 gånger högre.

Till andningsapparater levererar ebm-papst ett brett utbud av produkter. Förutom motor, motorstyrning och tillhörande elektronik så används även kompletta centrifugalfläktar.

Hittills har de ökade förfrågningarna hanterats bra genom kraftigt höjd kapacitet inom området. "Tack vare en mycket engagerad personal har vi snabbt kunnat omfördela resurser inom bolaget till de områden som för närvarande kräver mest" - säger Jochen Shultheiss - försäljningschef medicinsk / kompakt luftteknik.

Under kommande månader kommer ebm-papst göra allt för att fortsätta möta den ökade efterfrågan. Flaskhalsar kan dock inte uteslutas eftersom de efterfrågade volymerna ligger långt över normal leveranskapacitet. Dessutom är produktionen av komponenter spridda över olika länder i världen vilket sätter materialflödet på hårda prov.

"Det är vårt sociala ansvar att göra allt som står i vår makt för att förse den medicintekniska sektorn med efterfrågade produkter. Våra högsta prioriteringar är vår personals hälsa, upprätthålla affärsverksamheten och säkerställa leveranser till våra kunder", säger Stefan Brandl, VD för ebm-papst gruppen.

RV45
Medicinteknik