ebm-papst fläktar rensar luften från CO2

”Fläktarna måste vara robusta, kraftfulla och tåla den svavelhaltiga luften på Island”


Hösten 2021 invigde det schweiziska bolaget Climeworks en unik anläggning på Island.
Orca, som anläggningen heter, betyder späckhuggare och är världens hittills största för koldioxidinfångning och lagring. Orca har tillverkats med en teknik som gör det enkelt att både skala upp anläggningen och att bygga liknande anläggningar på andra platser runt om i världen.
Climeworks lösning har kapacitet att ta bort 4 000 ton koldioxid från atmosfären under ett år, vilket motsvarar utsläppen från närmare 1 000 bilar eller 9 300 förbrukade fat med olja.
Orca-anläggningen ligger i Hellishheidi i anslutning till det isländska energibolaget ON Powers kraftverk och drivs av förnyelsebar energi.

Climeworks ambition har varit att göra avskiljning och lagring av koldioxid i industriell skala till verklighet. Att fånga in stora mängder koldioxid kräver effektiva fläktar och Climeworks inledde ett samarbete med ebm-papst för att hitta den optimala fläktlösningen.

Så här gick det till:


Climeworks behov:
Orca är en moduluppbyggd anläggning bestående av 8 containrar. Målet har varit att konstruera en skalbar och moduluppbyggd anläggning som klarar av absorbera stora mängder CO2. Alla ingående komponenter måste klara av det tuffa klimatet på Island.

På önskelistan:
Högeffektiva och driftsäkra fläktar. Fläktarna ska vara enkla att installera i containrarnas begränsade utrymme.

Utmaningar:
Islands tuffa klimat med omväxlande klimat och svavelhaltig luft.

Lösningen från ebm-papst:
96 axialfläktar som gör Orca till världens mest effektiva anläggning för att fånga in C02.

Resultat:
Climeworks har uppnått målet konstruera och driftsätta världens största anläggning för att avskilja och lagra koldioxid. Fläktarna suger in luften som pressas genom ett filtersystem där koldioxiden fångas upp. Framgången med den modulära uppbyggnaden har gjort att företaget redan planerar för nästa anläggning på Island. Den kommer att bli tio gånger större än Orca och ska vara i drift mot slutet av 2023.