ebm-papst breddar kundservicen med Onlineportal för drivlösningar

ebm-papst produktprogram med drivlösningar blir allt bredare vilket gör att koncernens kunder ständigt får nya och fler valmöjligheter mellan olika lösningar till sina applikationer. Parallellt med en snabb teknik- och produktutveckling ökar dessutom kundernas kunskaper och krav som också blir mer differentierade och specifika. Att hitta, välja och köpa in rätt produkter till en komplett drivlösning kan vara tidskrävande. Digitala kanaler i form av e-handelsapplikationer och kundportaler för produktvalen underlättar dock inköpen och arbetet med att hitta lämpliga lösningar. ebm-papst har också lanserat en Onlineportal som ett led i satsningen på en breddad och utökad kundservice.

Via portalen kan en besökare guida sig fram i produktprogrammet av drivlösningar och få fram detaljerad information om allt från motorer och växlar till elektronik och sensorer. Här finns mängder av data och 3D-modeller att välja mellan och besökarna kan också kombinera sina egna drivlösningar. Bland de användarvänliga funktionerna finns möjligheten att studera produkterna ur ett 360° perspektiv och det går även att zooma in på detaljnivå.

Portalanvändaren har också tillgång till ett modulärt konstruktionskit bestående av motorer med bl a integrerad logik, kraftelektronik och bromsar. Denna funktion underlättar arbetet med att välja komponenter och sätta samman applikationsspecifika drivlösningar. De tillgängliga drivmotorerna täcker ett effektområde på mellan 5 och 750 W. Valmöjlighet finns mellan borstlösa innerrotormotorer, typ ECI, och borstlösa ytterrotormotorer (VD/VDC) samt innerrotormotorer typ BCI. Portalen förenklar även valet av transmissionslösningar och bland de produkter som finns tillgängliga kan nämnas planet- och vinkelväxlar.

Online shop and product selection