ebm-papst ECI-motor i ett av världens mest avancerade operationsbord

Operationsbordet TruSystem 7500 från företaget Trumpf används världen över. När bordet lanserades ansågs det sätta en ny standard för avancerade operationsbord och det har också betecknats som en multi-funktionell plattform med stora möjligheter till anpassning för olika operationsmetoder och kundbehov. Kraven på de bord som används vid operarationer har ökat i takt med att nya operationsmetoder utvecklats. De nya metoderna gör det nödvändigt med bord som möjliggör en mängd olika positioner och även snabba, exakta och säkra positionsförändringar under operationerna. Borden måste också vara enkla att sköta för operationspersonalen. Kraven gör att de kompakta motorer och drivslösningar som integreras i borden hamnar i fokus och det är ett nära samarbete mellan Trumpf och ebm-papst som ligger bakom utvecklingen av TruSystem 7500.

Företagen har samarbetat ända sedan början av 90-talet, men det var 2005 som utvecklingsarbetet intensifierades ytterligare, och slutligen ledde fram till det nya operationsbordet som är konfigurerbart och därför också kostnadsbesparande för sjukhusen. ebm-papst bidrag är den högdymaniska, moduluppbyggda och elektroniskt kommuterade innerrotormotorn ECI 63. Motorn bygger på EC-teknologi och dess moduluppbyggnad tillåter olika konfigureringar där växlar, motorer, sensorer och bromsar kan konfigureras för sitt användningsområde. Motorerna är självklart mycket driftsäkra.

Hjärtat i bordets styrsystemet är det kompakta drivsystemet styrt via CAN bus. Denna lösning ger snabb och effektiv kommunikation. Dessutom är styrsystemet i kontakt med annan utrustning som därigenom förhindrar kollisioner när bordet är i rörelse. De installerade motorerna uppfyller alla EMC-krav, något som är mycket viktigt i en operationssal där känslig elektronisk utrustning finns.

Att TruSystem 7500 har utvecklats för att klara snabb och säker positionering, även i närmast extrema vinklar, av patienter med en vikt på upp till 360 kilo säger lite om kraven på ECI 63. Drivlösningen är mycket kompakt och det märker den som opererar på ett påtagligt sätt; bordsstativet är också kompakt vilket ger mer benutrymme och en bekvämare arbetsställning.

För mer information om vårt motorsortiment kontakta Johan Ekbom, tel 010-454 44 50, johan.ekbom@ebmpapst.se.

Film om ECI-motorn

Läs artikeln på engelska på www.mag.ebmpapst.com.