Whisky-dimman lättar

Whisky-producenten Stauning ställdes inför en ordentlig ventilations-utmaning, när deras nybyggda destilleri på Jylland öppnade
De 24 enorma kopparpannorna, med 1000-tals liter kokande vätska i vardera, hade placerats vid en gigantisk fönstervägg där solen flödade in och gjorde det närmast outhärdligt varmt.
Naturligtvis fanns det redan ventilation beräknad för byggnaden, men man kunde snabbt märka att den inte blivit korrekt dimensionerad.
Stauning Whisky´s ägare började genast se över hur man skulle kunna lösa problemet och det enklaste sättet visade sig vara var att suga ut värmen genom en "skorsten".
Det var dock en lösning som ägaren inte under några omständigheter ville genomföra.

"Byggnaden, som själva destilleriet ligger i, har en design med inspiration hämtad från de gamla, svarta fiskehytterna, som är så typiska för Jyllands västkust. Det skulle förstöra byggnadens uttryck om en skorsten sköt ut genom taket. Arkitekterna har redan valt bort takrännor för att göra bibehålla den önskade designen. Så något upp genom taket var helt uteslutet”, säger VD Lasse Vesterby, som grundade företaget år 2005.
”Våra nya byggnader ska återspegla att vi framställer en utsökt och exklusiv produkt. Därför har vi lagt stor vikt vid arkitekturen för att kunna visa våra besökare en spännande process i en fantastisk miljö.” "Vi är inte bara ett whiskydestilleri, utan också en turistattraktion med nästan 20 000 betalande gäster om året", fortsätter Lasse Vesterby.

Destilleri-byggnadens uttryck skulle alltså bevaras och den framgångsrika lösningen blev två EC-fläktar från ebm-papst.
Fläktarna är monterade bakom två öppningsbara fönster på toppen av den stora glassektions-väggen.

”Vårt krav var att fläktarna skulle smälta in i miljön så mycket som möjligt, att de hade den nödvändiga kapaciteten och att bullret från dom är begränsat.
Alla tre punkterna är uppfyllda. Fläktarna är svarta och passar därför snyggt in i byggnaden. De två fläktarna kan flytta upp till 55 000 kubikmeter luft per timme.
Och ljudnivån, som vi var mest oroliga för, är låg. Vi har även möjlighet att själva justera fläktarna, om de mot förmodan skulle störa när vår guide visar gästerna runt destilleriet.”

Stauning Whisky beställde därefter också en tredje fläkt för att sänka temperaturen också i rummet ovanpå ugnarna. I det rummet finns en värmeväxlare installerad och det är därför extra viktigt att få ner temperaturen för de elektriska komponenterna.

När Stauning Whisky startade verksamheten år 2009 var det ett enmansföretag med en produktion på 6000 liter.
Nu, 11 år senare, har man 20 personer anställda och en produktion på 400 000 - 500 000 liter/år.

Det är med ökad komfort, som de många gästerna nu får sin rundtur hos Västjyllands egen Whiskyproducent Stauning.