Variodrive-motorer i amalgamavskiljare som blivit favorit hos många tandläkare

Dürr Dental AG är en ledande tysk tillverkare av tandvårdsutrustning. Företaget har sedan det grundades på 40-talet utvecklats till en världsledande koncern med cirka 1000 anställda, en omsättning på 200 miljoner euro och försäljning till ett 30-tal länder. Som världsledare satsar Dürr Dental mycket på forskning och utveckling. Resultatet blir lösningar som på olika sätt förenklar för tandläkare men som också ser till att miljön inte tar skada av utsläpp från tandläkarverksamheten.

Under de senaste åren har en intensiv debatt pågått i Europa om amalgamets vara eller inte vara inom tandvården. Under tiden väljer många att få sitt amalgam ersatt och många måste givetvis få tänder med amalgamfyllning lagade. Eftersom amalgam innehåller kvicksilver görs stora ansträngningar för att det inte ska komma ut amalgam i miljön, och samband med bland annat munsköljning måste kvicksilvret separeras så att det inte följer med i avloppsvattnet. Dürr Dental har utvecklat en amalgamavskiljare med separering, CAS 1 Combi, som snabbt blivit något av en favorit hos många tandläkare. Separationsnivån är så hög som 98 % vilket inget annat system klarar av. Variodrive-motorer från ebm-papst har bidragit till framgången.


Både väldigt tyst och energisnål

Principen för CAS 1 Combi är att ett sensorsystem med fotocell startar motorn med centrifugen och vätskan med amalgampartiklar samlas efter avskiljning upp i en behållare. Från centrifugen pumpas sedan den renade vätskan ut i avloppsnätet. En flottör kontrollerar fyllnadsnivån i uppsamlingsbehållaren varje gång huvudströmbrytaren slås på. När centrifugmotorn startar transporteras vätska in i centrifugtrumman och en flottör ser hela tiden till att trumman har en konstant vätskenivå.

Utveckling av ett system som CAS 1 Combi ställer mycket höga krav på de motorer som är något av ett hjärta i lösningen. De måste bland annat vara tysta, kompakta då amalgamavskiljaren ofta integreras i behandlingsstolen, de ska ge obefintliga vibrationer och ha integrerad styrelektronik. ebm-papst motorfamilj Variodrive Compact innehåller en handfull olika modeller och Variodrive i EC-utförande blev också Dürr Dentals val av motorlösning. ebm-papst har gjort en kundspecifik vidareutveckling för Dürr Dental där bland annat en standardlösningen med en 4-polig ferritmagnet ersatts med plastbunden ferrit. Ett av skälen var att denna lösning blir tystare.

Det finns också en energispareffekt på ett amalgamavskiljarsystem. Energitillgången är begränsad i en tandläkarstol och tack vare Variodrive och EC-teknologin drar Dürr Dentals system 20 % mindre energi i jämfört med andra motoralternativ och detta utan att man gett avkall på kravet hög effektivitet.

Mer information om Variodrive-motorerna finns via länkarna längre ned på sidan.

Katalog: VARIODRIVE and VARIODRIVE Compact motors
Broschyr: The new VARIODRIVE Compact motor VDC-3-49.15