Värmepumpstorktumlare med RadiPac som ger 60 % lägre energiförbrukning

Primus värmpumpstorktumlare T13-HP med ebm-papst RadiPac har installerats på de flesta av City Dry Cleans tvättomater i München.
ebm-papst marknadsposition som teknikleverantör och samarbetspartner till ledande tillverkare av torktumlare har stärkts ytterligare. Ett nära samarbete med Miele har tidigare resulterat i värmepumpstorktumlare där energiförbrukningen är 50 % lägre jämfört med frånlufts- och kondenstorktumlare. Även det tjeckiska företaget Primus har tillsammans med ebm-papst utvecklat en energisnål värmepumpstorktumlare. I Primus nya torktumlare T13-HP är det en av ebm-papst fläktar i RadiPac-serien som bidrar till att energiförbrukningen sänkts med upp till 60 % jämfört med företagets tidigare modeller.

Primus har sedan 1911 utvecklat och tillverkat tvättmaskiner och torktumlare för bland annat flerbostadshus, sjukhus, hotell, och tvättomater. Företaget ingår i koncernen Alliance Laundry Systems (ALS) som är väldens största tillverkare av tvättstugemaskiner. En av Primus kunder är det tyska familjeföretaget Firbitex GmbH som under varumärket ”City Dry Clean” driver tolv tvättomater runt om i München.

Under det senaste året har Firbitex energikostnader sänkts kraftigt efter att man uppgraderat i princip samtliga tvättomater och ersatta äldre torktumlare med Primus nya värmepumps-torktumlare T13-HP. På välbesökta tvättomater kan torktumlarna arbeta mer eller mindre kontinuerligt och eftersom energiförbrukningen hos T13-HP är upp till 60 % lägre jämfört med sina föregångare blir effekten en ökad lönsamhet. Firbitex blev först i Europa att installera Primus nya värmepumpstorktumlare i allmänna tvättomater. T13-HP har en torktrumma med på 285 liter och kapacitet för 13 kilo tvätt.

Höga krav ledde till valet av ebm-papst EC-fläkt
Primus använder beteckningen EVO4 för den utvecklingsfilosofi som lagt grunden för T13-HP. Ett av målen har varit att med värmepumpsteknik, en ny typ av elanslutningar och en energieffektiv EC-fläkt få ett så lågt effektbehov som möjligt. Hos T13-HP är det lägre än 4 kilowattimmar vid 16 ampere. Petr Opavsky som är chefsingenjör vid Primus sätter det i relation till vad som annars är vanligt hos torktumlare. ”Effektbehovet brukar ligga mellan 10 och 25 kilowattimmar så det är en betydande sänkning vi lyckats åstadkomma”.

Petr Opavsky berättar också att valet av fläkt hade hög prioritet när utvecklingsarbetet med den nya värmepumpstorktumlaren skulle starta. ”En torktumlare är en tuff miljö för en fläkt. Luftfuktigheten är hög liksom temperaturen och den fläkt vi skulle välja måste klara ett luftlöde på minst 800 kubikmeter per timme vid ett tryck på 750 pascal (Pa). ebm-papst hjälpte oss med fläktvalet och lösningen blev en kompakt RadiPac-fläkt med låg strömförbrukning. Att ebm-papst EC-fläkt var rätt val fick vi bevis för efter att fläkten installerats och testats i 150 torktumlare i den serie som nu ersatts av T13-HP. RadiPac-fläkten fungerade perfekt i alla tester och överträffade våra tekniska krav som var verkligt tuffa”.

Att Primus valde RadiPac, som uppfyller kraven i effektivitetsklass 71, för sin nya generation av värmepumpstorktumlare betyder också att T13-HP fått en fläktlösning som inte bara uppfyller utan också överskrider kraven i Ekodesigndirektivet, Erp 2015.