Tuffa krav på planetväxelmotor i patientlyft

Applikationsexempel: Patientlyft där planetväxelmotorn Pgs 59 byggts in för att möjliggöra både lyft och förflyttning av patienter med vikt upp till 260 kg.
Ett stort användningsområde för planetväxelmotorerna från ZEITLAUF är i olika medicintekniska applikationer. Vi har tidigare skrivit om hur växlarna i Noiseless-serien används för justering av ryggstöd i rullstolar. Andra exempel är träningsredskap, transfusions- och dialysutrustning och operationsbord. Gemensamt för alla applikationer är att det ställs mycket höga krav på växeln i drivenheten när det gäller att de ska vara t ex tysta, driftsäkra, kraftfulla och många gånger också kompakta. Lång livslängd och att växlarna är extremt smidiga med mjuk gång är andra krav.

Ett aktuellt applikationsexempel är en patientlyft där planetväxelmotorn Pgs 59 byggts in för att möjliggöra både lyft och förflyttning av patienter med vikt upp till 260 kg. Patientlyften utsätts alltså för tuff belastning och det är också viktigt att den klarar intensiv användning även vid batteridrift. Pgs 59 från ZEITLAUF har gjort det möjligt att konstruera en patienlyft som klarar de kraven. Unikt för Pgs 59 jämfört med andra drivenheter på marknaden är att den har en integrerad bromsfunktion vilket bidrar till extra hög patientsäkerhet.

Pgs 59 är också ett lämpligt alternativ i lyftutrustningar som utvecklas för t ex användning i badrum och på toaletter.


Data för planetväxeln Pgs 59

-Verkningsgrad: n = 0,81
-Reduktion: i = 45
-Antal steg: 1
-Nominellt utgående varvtal: 248 rpm
-Nominellt utgående vridmoment: 4,1 Nm
-Maximal axiell belastning: 5.000 N
-Livslängd: 42.000 cykler
-Kapslingsklass: IP40


Data för DC-motor

-Nominell spänning: 24 V
-Nominellt varvtal: 3000 rpm
-Nominellt vridmoment: 300 nNm
-Kapslingsklass: IP 40