Treårigt samarbetsprojekt bakom badrumsfläkt som blev årets produkt

Ett utvecklingsintensivt joint-venture mellan det tyska företag LUNOS och ebm-papst resulterade i en unik badrumsfläkt som fått innovationspriset Plus X Award och blev årets produkt.

Vi har tidigare uppmärksammat de tysta Silvento-fläktarna från företaget LUNOS Lüftungstechnik GmbH. Fläktarna är kompakta och tysta då det arbetar med ett lägre luftflöde och de är dessutom mycket energieffektiva. Strömförbrukningen är endast 1.8 till 13.8 watt vilket kan jämföras med 5 till 35 watt för LUNOS tidigare modeller. Den lägre förbrukningen betyder att energikostnaden för en badrumsfläkt kan vara några hundra kronor lägre jämfört med äldre fläktar. Att ljudnivån hos Silvento-fläktarna är hela 3 decibel lägre jämfört med sina föregångare uppfattas av det mänskliga örat som en mycket stor och positiv förändring. Det är ebm-papst EC-teknologi med mekaniskt flödesreviderade och speciellt balanserade fläktar som bidrar till att göra Silvento-fläktarna unikt tysta. Den som stiger in i ett badrum där den nya Silvento-fläkten är installerad hör knappast fläkten och skillnaden är stor vid en jämförelse med konventionella badrumsfläktar som surrar ganska högt och inte alltid är särskilt effektiva. Silvento-fläktarna finns även i modeller för installation i relaxrum som ligger i anslutning till bad- och duschrum.

Det kan kanske vara lätt att tro att det ska vara relativt enkelt att konstruera en tyst och energieffektiv badrumsfläkt. Tre års intensivt och gemensamt utvecklingsarbete mellan LUNOS och ebm-papst ingenjörer visar att så inte är fallet. Mycket hinner hända och förändras under ett flerårigt utvecklingsprojekt. ”Det skulle vara fantastiskt om vi visste allt om slutresultatet från första början och om inget förändrades under projektets gång, men så är det sällan och det gäller inte minst när en helt ny produkt ska utvecklas. LUNOS Silvento-fläktar är ett bra exempel på det”, säger Rainer Müller som är en av ebm-papst utvecklingschefer vid anläggningen i Mulfingen. Rainer Müllers projektteam inledde ett nära samarbete med LUNOS utvecklingsavdelning för några år sedan. LUNOS hade då satt upp ett ambitiöst mål att utveckla en helt ny typ av badrumsfläkt och för att nå det målet valde företaget att satsa på ebm-papst EC-teknologi. ”Målet för de egenskaper och fördelar som de nya fläktarna skulle ha var högt satta och främsta prioritet för oss var låg ljudnivå och energieffektivitet” säger Michael Merscher som är teknisk direktör på LUNOS i Berlin.

En intensiv förändringsresa
Den största utmaningen för företagens projektteam var att arbetet bedrevs i två parallella utvecklingsprocesser. Medan ebm-papst arbetade med att ta fram en anpassad lösning baserad på EC-teknologin var LUNOS utvecklingsteam fokuserat på designen och den tekniska konstruktionen av slutprodukten. I detta arbete skedde många förändringar som fick inverkan på ebm-papst EC-lösning. ”Vi hade inte tillgång till den slutliga enheten för eletronikstyrningen förrän alldeles innan produktionsstart och vi var också tvungna att förändra fläktlösningen vartefter som utvecklingsarbetet fortskred. Givetvis blev detta en utmaning för båda teamen och ibland var det så att förutsättningarna förändrades då vissa saker bara kunde testas vid en viss tidpunkt under utvecklingsprocessen”, säger Rainer Müller som också konstaterar att det ställdes höga krav på att teamen verkligen var flexibla och positiva till att både ifrågasätta och förändra tänkta tekniska lösningar.

Rainer Müllers projektteam arbetade med olika strategier under det långa utvecklingsprojektet. Den första EC-motorn som togs fram uppfyllde de ursprungliga kraven på effektivitet och ljudnivå. Ändå var inte projektgruppen helt nöjd med fläktljudet. ”Vi skrotade helt enkelt den första konstruktionen och började arbetet med en helt ny lösning”, berättar Rainer Müller. När ebm-papst och LUNOS startade sitt utvecklingsprojekt visste båda företagen att det skulle vara ett starkt försäljningsargument om fläktarna kunde göras energisnåla. Fram till dess var inte energieffektivitet något som skapade marknadsengagemang när det gällde badrumsventilation. I många äldre fläktar användas också AC-motorer vilket gjorde dem mindre effektiva. En av utmaningarna blev att utveckla en fläkt med EC-teknologi som var kompatibel med aggregat som redan var installerade. ”Det var viktigt för att en uppgradering av aggregaten skulle gå smidigt. Lösningen vi tog fram kan kallas en logisk förfining av AC-teknologin men med högt ställda krav på att reducera ljudnivån och att förbättra energieffektiviteten”, förklarar Rainer Müller.

Innovationspris och utsedd till årets produkt 2016/2017
Han berättar också att båda företagen insåg vikten av att knyta nära band mellan den kärnkompetens som fanns hos projektteamen. ”Genom att vi arbetade så tätt samman kunde vi i vårt arbete dra nytta av den styrlösning LUNOS tagit fram och som gjorde det möjligt att ge fläktarna ett unikt högt och konstant lufttryck i varje tänkbar installation utan att behöva använda särskilda sensorer”, fortsätter Rainer Müller. ”De hade också stor betydelse för det lyckade slutresultatet att båda företagen bidrog med verklig spetskompetens”, säger Michael Merscher.

Silvento-fläktarna har mottagits mycket väl av marknaden och har tilldelats ”Plus X Award” som är ett tysk innovationspris och som innebär att Silvento utsetts till Årets Produkt 2016/2017. Vid en tillbakablick konstaterar både Rainer Müller och Michael Merscher att en flexibel inställning och ömsesidigt förtroende lade grunden till ett framgångsrikt gemensamt utvecklingsarbete. ”Det var faktiskt så att båda sidorna bidrog med kunskap och ett unikt know-how som man annars är försiktiga med att avslöja för andra och vi gjorde också det i ett tidigt skede av samarbetet”, säger Rainer Müller. ”Ja, det är viktigt att ha en partner man verkligen kan lita på. Det har också varit helt avgörande för projektet att båda teamen kontinuerligt utbytt information och erfarenheter. På det sättet kunde projektet hela tiden utvecklas och det var också nödvändigt. Vi visste ju att det skulle bli ett utvecklingsarbete som skulle pågå minst ett par år och där vi vid starten inte kunde förutse exakt hur den slutliga lösningen skulle se ut. Vi förfinar ständigt vår teknik och då är det viktigt att vi och våra partners är öppna för förändringar och väldigt flexibla”, avslutar Michael Mersher på LUNOS.

Läs mer:
Lugn och ro med tysta fläktar i badrummet