Takfläktar med ebm-papst EC-motorer spar energi åt BRF Farmen

BRF Farmen i Täby är med sina 866 lägenheter en av Sveriges största privata bostadsrättsförening. I trevåningshusen som är byggda i mitten på 60-talet finns lägenheter i många olika storlekar. När ventilationen förbättrades i husen under 2004 och 2005 levererade ebm-papst 145 stycken takfläktar försedda med energibesparande EC-motorer.

PEAB fick generalentreprenaden som förutom fläktbytet bland annat innebar att alla frånluftsdon i lägenheterna byttes, spiskåpor byttes ut och att alla kanaler rensades. I uppdraget ingick även att tilläggsisolera vindarna samt renovera husens yttertak. I varje huslänga har man också tagit upp ett trapphus till yttertak för att underlätta åtkomsten till taket.

Remdrivna F-hjulsfläktar innan bytet

De gamla fläktarna som skötte ventilationen i BRF Farmens hus var remdrivna med F-hjul.
De reglerades inte utan varvtalet var konstant. De nya fläktarna varvtalsregleras med utetemp-eraturkompenserad tryckreglering vilket ger en behovsanpassad ventilation.

Nästan halva energiförbrukning

Innan man valde fläkt gjordes en provinstallation av ett par olika fläktfabrikat i ett och samma trapphus. Testet gjordes mars 2004. Energiförbrukningen mättes under denna period och resultatet visade att takfläkten försedd med ebm-papst EC-motor förbrukade ca 40% mindre energi i arbetspunkten än konkurrerande fläkt. Provinstallationen ledde till upphandling. Bravida Luftkonditionering fick uppdraget att byta ut fläktarna.

Takfläktar med energibesparande EC-motorer från ebm-papst

Totalt installerade Bravida Luftkonditionering 145 stycken takfläktar, typ MXRC40M, försedda med EC-motorer med integrerad driv- och styrelektronik hos BRF Farmen. I och med renoveringen av ventilationssystemet har BRF Farmens boende både fått en bättre komfort samtidigt som föreningen har minskat fläktarnas energiförbrukning jämfört med tidigare.Fler referenscase med takfläktar:
Brf Skintebodalen

Alla referenscase:
Kundcase

Produktsortiment:
Takfläkt med EC-motor