Ta kontroll över ekonomi och inomhusmiljö med hjälp av Ebm-papst Building Connect

ebm-papst Building Connect – ett molnbaserat inomhus-ekosystem
Spekulationer om eventuell smittspridning med anledning av bristfällig ventilation på sjukhus, skolor, högskolor, arbetsplatser och offentliga miljöer, sätter ämnet ventilation högt på agendan för dom flesta. Frågan om luftkvaliteten inomhus har dock varit en av de viktigaste frågorna för byggbranschen sedan långt före COVID-19.
Hittills har luftkvaliteten inomhus bedömts huvudsakligen utifrån uppskattning. Byggnader ventileras så mycket som möjligt, vilket betyder att anställda och invånare utsätts ofta för värme, kyla, fukt och föroreningar utifrån, vilket påverkar människors hälsa negativt.
För att möta marknadens efterfrågan lanserar ebm-papst nu en plattform där data från ventilationssystemet samlas in och analyseras i ett överordnat system; ebm-papst Building Connect. Med hjälp av algoritmer lär sig systemet från användarnas beteende, byggnadsegenskaper och miljöförhållanden, och de energibesparande fläktarna från ebm-papst hjälper till att skapa ett optimerat inomhus-ekosystem.
Ebm-papst Building Connect, som är molnbaserat, spelar en aktiv och avgörande roll i att övervaka och reglera luftkvaliteten och möjlighet finns att även ansluta andra system, som återfinns i byggnaden.

Certifierat ren luft med fläktar från ebm-papst
Fläktar från ebm-papst används inom olika typer av utrustning, t.ex luftbehandlingsaggregat.
Fläktarna använder sensorer för att registrera och bearbeta olika parametrar, t.ex. rpm, vibrationer, buller, lufthastighet, volym, tryck och framför allt luftkvalitet.
Luftkvalitetssensorerna installerade av ebm-papst är certifierade av RESET och garanterar noggranna och jämförbara luftkvalitetsmätningar.
RESET är världens första sensorbaserade byggnadsstandard för kommersiella byggnader och deras inre utrymmen som övervakar, certifierar och kommunicerar luftkvaliteten i byggnader.

Enkelt och överskådligt system
Den nya tekniken gör det möjligt för fastighetsansvariga att på ett enkelt sätt förbättra centrala och lokala ventilationssystem.
Målsättningar, som t.ex att hålla inomhusluftkvaliteten på optimal nivå, samtidigt som energikostnaderna minimeras, blir genom systemets tydliga gränssnitt både nåbart och engagerande att arbeta med .
En annan fördel är att den gör det möjligt att mäta och reglera hastigheten med vilken luft byts ut och renas med fullständig noggrannhet.ebm-papst Building Connect utvecklat av ebm-papst NEO
ebm-papst neo GmbH & Co. KG grundades som en tankesmedja våren 2018, men dess fokus ligger nu på att utveckla, stödja och lansera för att marknadsföra datadrivna lösningar. Dessa lösningar används till exempel för att övervaka luftkvaliteten i byggnader. ebm-papst neo är baserat i teknikparken Technologiezentrum i Dortmund, Tyskland