Sveriges bästa landsting på energibesparingar reducerar energikostnader vid vårdcentral genom byte till EC-fläktar

Efter installation på tilluftsfläkt.
När gamla axialfläktar ersattes med sex direktdrivna kammarfläktar med EC-motorer blev besparingen 60,000 kilowattimmar per år samtidigt som luftflödet förbättrades.

Landstinget Värmland är Sveriges bästa landsting på att hushålla med energi. Det finns det siffror på från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som varje år gör en miljöredovisning med en sammanställning över landstingens värmekostnader. Landstinget Värmland har i många år intagit en tätposition när det gäller energieffektivitet vilket inte är en tillfällighet. I drygt femton år har man arbetat med optimering av inomhusklimatet vilket lett till stora energibesparingar som en viktig bonuseffekt. En modernisering av ventilationssystemet vid Skoghalls Vårdcentral är ett av bidragen till landstingets energibesparingar som uppgår till flera miljoner kronor årligen.

Vid Landstinget Värmland finns sedan mitten av 2000-talet en driftoptimeringsgrupp. Deras huvudsakliga uppgift är att se till att alla landstingsanställda kan arbeta i en bra arbetsmiljö och att patienterna får bästa möjliga förutsättningar att bli friska.
”Vårt främsta fokus är att skapa ett optimalt inomhusklimat för patienter, personal och besökare. Att vi samtidigt lyckas spara energi och i slutändan pengar är givetvis en positiv bonuseffekt”, säger ansvarig driftoperatör vid driftoptimeringsgruppen.

Ett föredöme för andra landsting
Det var runt år 2000 som landstinget började lägga kraft på att reducera energianvändningen parallellt med att man ville förbättra inomhusklimatet. Landstinget Värmland var också först ut bland Sveriges landsting att arbeta strukturerat med energisparfrågor och de arbetsformer som utvecklats med bland annat en driftoptimeringsgrupp har blivit ett föredöme för andra landsting. Under årens lopp har också samarbeten inletts med flera mellansvenska landsting där erfarenhetsutbyten väcker nya innovativa idéer om hur möjliga besparingsåtgärder.

Driftoptimeringsgruppen har hela Värmland som arbetsfält men arbetar allra mest med regionens tre sjukhus av den enkla anledningen att det är landstingets största fastigheter. Energisparpotentialen är här fortsatt stor även om det mångåriga arbetet med energieffektivisering lett till att driftoptimeringen idag handlar mycket om finjusteringar.

Viktigt att lösa problem på frånluftssidan
Att det även går att spara mycket energi i mindre fastigheter visar moderniseringsprojektet vid vårdcentralen i Skoghall. Här var det dock ingen finjustering utan ett byte till sex av ebm-papst EC-fläktar som krävdes för att lösa ett problem på frånluftssidan. Förutom att lösa det problemet resulterade projektet i en årlig energibesparing på cirka 60,000 kilowattimmar.

”En OVK visade att vi var tvungna att ersätta de gamla axialfläktarna med nya fläktar. Det var bland annat problem på frånluftssidan där de gamla axialfläktarna gick på max men ändå inte klarade av att få ut ett tillräckligt flöde. Dessutom var de inte särskilt energieffektiva samtidigt som ljudnivån var alldeles för hög. Vi diskuterade problemen med Johan Nyhlén på ebm-papst som av oss ett förslag på lösning med tre högeffektiva EC-fläktar som kunde ersätta axialfläktarna på frånluftssidan. Dessutom tre likadana fläktar för tilluften. Eftersom vi var intresserade av att prova EC-tekniken tog vi beslut om att välja de fläktar Johan föreslog”, berättar driftoperatören.

Den fläkt Johan Nyhlén föreslog var ebm-papst direktdrivna kammarfläkt RadiPac (modell K3G630-AS05-01) som har en energieffektiv EC-motor med integrerad driv- och styrelektronik och som är klar för varvtalsreglering med t ex 0-10 V signal.

”Den modell jag föreslog har en luftflödeskapacitet på mer än 25,000 m3/timme och tillsammans med entreprenören KVT arbetade vi fram en lösning som kan liknas vid en pyramidformad fläktvägg. Lösningen blev väldigt bra med flera viktiga fördelar förutom att den löste problemenet med ett otillräckligt frånluftsflöde”, säger Johan Nyhlén som är försäljningsingenjör vid ebm-papst kontor i Göteborg.

Flera fördelar med tre kammarfläktar monterade som en pyramid
Klimat & VVS-teknik (KVT) har sitt huvudkontor i Hammarö och lokalkontor i Arvika och Årjäng. Företagets tillväxt har varit mycket snabb sedan företagets tre huvudägare blev en företagartrio 2012. Idag har KVT 45 medarbetare och tillväxten fortsätter med helhetslösningar, kundnära energirådgivning, energikalkyler och CAD-service som några av framgångsfaktorerna. Företaget har också en stor bredd med kompetenta team inom ventilation, VVS, styr & regler, OVK-besiktningar och energioptimering

Ansvarig för ventilation & styr på KVT pekar på ytterligare en faktor som haft stor betydelse för KVT:s snabba utveckling.
”Vi är inte en traditionell underentreprenör utan jobbar mycket offensivt direkt mot slutkunderna med att exempelvis ge förslag på energisparlösningar och sedan också ta ett helhetsansvar för projekten och den efterföljande servicen. Inom företaget finns också ett stort engagemang för energioptimering. Det är både roligt och intressant att kunna hjälpa kunderna till lösningar som resulterar i rejäla besparingar. När vi har kunder som Landstinget i Värmland där man är oerhört proffsiga på att driftoptimera och spara energi sporrar det oss att hela tiden tänka nytt och hitta nya lösningar. Projektet vid vårdcentralen i Skoghall är ett bra exempel på det”.

KVT:s ambition när det gäller att hitta rätt produkter till exempelvis ventilationslösningar är att man ska ”plocka russinen ur kakan” och välja det absolut bästa för de skräddarsydda lösningar man föreslår. Företaget har samarbetet med ebm-papst i många projekt och en bra dialog ledde också fram till den lite annorlunda fläktlösningen på vårdcentralen.

”Den pyramidformade montagelösningen Johan nämnde har flera viktiga fördelar. Effektiviteten blir bättre än när fläktarna är placerade bredvid varandra. Den spar också utrymme vilket underlättar för servicepersonalen. Att EC-fläktarna är så tysta att vi kunde ta bort cirka 75 % av de ljuddämpningar som satt på de gamla axialfläktarna är givetvis också ett extra plus. Man kan faktiskt säga att vi i det här projektet slagit tre flugor i en smäll. Vi löste frånluftsproblemet, reducerade ljudnivån betydligt och så blev det även en rejäl energibesparing”.

I projektet vid vårdcentralen i Skoghall utnyttjade KVT möjligheten till tryckstyrning via 0-10 V signal. Fläktarna jobbar parallellt och att de endast behöver gå på 50-60 % av sin kapacitet är också positivt för ljudnivån. Genom tryckstyrningen är kapacitetsutnyttjandet ännu lägre, cirka 40 %, när det är minusgrader utomhus. För Landstinget Värmland innebär det lyckade projektet vid vårdcentralen att man fortsatt att reducera landstingets energikostnader och för KVT att företaget fått ett intressant referensprojekt som de tror kan vara intressant även för andra kunder.