Stor energibesparing när ebm-papst största aggregatfläkt dubbelmonteras i Galleria Domino

Att energispareffekten kan bli betydande när ventilationssystem moderniseras med ebm-papst EC-fläktar finns det många exempel på. Ett lite annorlunda projekt som också resulterat i en stor energibesparing är Galleria Domino i Norrköping. Här har ebm-papst största aggregatfläkt installerats i ett dubbelmontage på två positioner vilket reducerat den tillförda effekten från 65 kW hos de äldre remdrivna fläktarna ner till 22 kW. Förbrukningen har minskat från drygt 270 000 kWh till cirka 170 000 kWh per år.

Galleria Domino är ett köpcentrum i två plan i centrala Norrköping. Köpcentret invigdes 1995 och firade sitt 20-årsjubileum under 2015, men fastigheten är betydligt äldre än så och de gamla fläktarna som byttes ut hade varit i drift sedan 60/70-talet. I gallerian finns drygt 35 butiker samt kontor och Domino förvärvades av Diligentia under 2010.

Diligentia förvaltade vid årsskiftet 2014/2015 drygt 115 fastigheter till ett värde av cirka 36 miljarder kronor. Att ständigt utveckla fastigheterna är en hörnpelare i Diligentias affärsidé och det är också något som besökarna i Galleria Domino noterat. Mycket har fräschats upp i köpcentret och kanske märker också besökarna av att ventilationslösningen gett ett bättre inomhusklimat.

Utnyttjar möjligheten att styra fläktarna och anpassa ventilationen till behovet i gallerian
Att modernisera ventilationssystem i gallerior kan många gånger bli en byggnadsteknisk utmaning då äldre fläktaggregat ofta är placerade i trånga utrymmen högt upp i fastigheterna. En anledning är också fläktarnas storlek. Stora gallerior kräver stora luftflöden och fläktar med rejäl luftflödeskapacitet. Installationen av ebm-papst aggregatfläktar underlättas av att det avvibrerade stativet inte är monterat vid leverans. Fläkten utan stativ har en vikt på cirka tvåhundra kilo.

I Galleria Domino levererar ebm-papst fyra aggregatfläktar med ett luftflöde på 14 500 l/s (TA) och 12 500 l/s på frånluften (FA). Till projektet valdes modellen MXAC80RDK-1370 som är en aggregatfläkt för liggande eller stående montage. Fläkten används bland annat för inbyggnad i befintliga aggregat vid renovering och har en energieffektiv EC-motor med integrerad driv- och styrelektronik klar för varvtalsreglering med 0-10 V signal. I detta projekt styrs dock fläktarna av en Duc typ Abelko med MODBUS/RS-485.
- Möjligheten till effektiv styrning av fläktarna gör att Diligentia kan optimera driften så att ventilationen anpassas till behovet i gallerian. Innan gallerian öppnar och under kvällarna behöver inte ventilationen gå för fullt och det bidrar också till en högre energibesparing, förklarar ansvarig driftledare på Galleria Domino.

Trisec Energi i Norrköping har ansvarat för fläktinstallationerna i Domino och företaget tycker om både de byggnadstekniska utmaningarna samt att hjälpa kunderna med energieffektiviseringar. Verksamheten startade 2008 och företaget var från början inriktad på styr- och reglerprojekt. Under åren har tjänsterna breddats till att också omfatta ventilation, el, service och underhåll. Moderniseringen av Dominos ventilationssystem är en typisk utmaning som passar Trisec.
- Vi tar gärna de stora och krävande projekten som Domino, men vi jobbar givetvis även med mindre projekt. Visserligen kan det vara ganska komplicerat att transportera en fläkt på ett par hundra kilo uppför trappor och att få den på plats, men det finns alltid lösningar på det problemet även om det som i det här projektet kan kräva rivningar av väggar. Det som sporrar oss är att hjälpa kunderna energieffektivisera och vi lägger också mycket tid på att göra kalkyler som visar energisparpotentialen.

”Vi hittar alltid en lösning tillsammans med ebm-papst och ett exempel i detta projekt är att vi öppnade upp utloppet”
Kalkylen som Trisec gjorde för Domino visade att moderniseringen med fyra EC-fläktar skulle ge en ekonomisk årlig energibesparing på närmare 160 000 kr (vid ett pris på en krona per kWh) . Ett betydande belopp som också innebär en kort pay-off tid för investeringen. Ansvarig driftledare på Galleria Domino berättar att en inledande spårgasmätning genomfördes innan beslutet togs att genomföra projektet:
- Genom mätningen fick vi en detaljerad bild av att de faktiska luftflödet vilket var avgörande för att vi skulle kunna göra en korrekt dimensionering av de nya fläktarna. Den var också viktigt för vår kalkyl eftersom den gjorde att vi kunde verifiera den möjliga energibesparingen.

Att välja rätt fläkt är avgörande för att ett moderniseringsprojekt också ska bli ett bra energisparprojekt. Trisec Energi och ebm-papst har ett nära samarbete sedan flera år tillbaka och det är ett samarbete som värdesätts berättar VD för Trisec Energi:
- Vår kontaktperson hos ebm-papst är ett bra och viktigt bollplank för oss. Inställningen är alltid att ingenting är omöjligt och att det alltid går att hitta en lösning. Ett exempel vid projektet i Domino är att vi använt oss av ebm-papst idélösning att öppna upp utloppet ordentligt. Fördelarna är att det ger en lägre utloppshastighet och lägre strömningsförluster. Att ljudalstringen dessutom blir lägre är ett extra plus när det ställs höga komfortkrav som exempelvis i en galleria.

Klas Alner, dåvarande försäljningsingengör inom produktområdet Ventilation Retrofit hos ebm-papst i Stockholm (numera Affärsutvecklare),
betecknar projektet i Galleria Domino som mycket intressant, inte minst på det sätt som det genomförts.
- Trisec och Diligentias driftsansvariga har satsat mycket på varje del av projektet vilket haft stor betydelse för det lyckade resultatet och den energibesparing som uppnåtts. Med en spårgasmätning går det att mycket exakt dimensionera fläktar. Även om en sådan mätning kostar en del är det ofta väl investerade pengar. Det är också roligt att Trisec utnyttjat de stora fördelarna med att öppna upp utloppen, avslutar Klas Alner.

Fakta: Aggregatfläkt MXAC med energieffektiv EC-motor
En direktdriven enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar och energieffektiv EC-motor med integrerad driv- och styrelektronik. Kåpa av halvspiraltyp. Fläkten är kompakt och kan anpassas till många olika frånlufts- och värmeåtervinningsaggregat. Montage av stativ sker på plats. Inloppskonan är försedd med flödesmätuttag. Reglering för tryck- och/eller temperatur levereras som tillbehör.

Spänning: 3~400 VAC
Frekvens: 50/60 Hz
Effekt: 11,6 kW
Märkström: 17,8 A
Varvtal: 1370 rpm
Luftflöde: 9800 l/s, 35400 m3/h
k-faktor inloppskona: 193 l/s
Motor: Energieffektiv EC-motor med integrerad driv- och styrelektronik. Varvtal styrs med t.ex. 0-10 V signal.
Kapslingsklass: IP54
Fläkthjul: Tystgående fläkthjul av aluminium med bakåtböjda skovlar
Hölje: Fläktkåpa av halvspiraltyp i galvaniserad stålplåt
Vikt: 300 kg
Storlek: Minsta höjd stående 1 400 mm