Stockholm Exergi moderniserar med hjälp av ebm-papst teknologi.

Stockholm Exergi levererar värme till totalt 800 000 människor i Stockholmsområdet och strävar samtidigt mot sitt mål: klimatneutralitet år 2032.
För att uppnå målet arbetar energiföretaget bland annat med modernisering av fastigheter och då med hjälp av en modern och energieffektiv ventilationslösning från ebm-papst. Lösningen – bestående av Gateway-enheter, smarta sensorer och tystgående takfläktar med EC-teknik – möjliggör efterfrågestyrd och energismart ventilation för fastigheten samt förbättrat inomhusklimat för de boende.

Stockholm Exergi använder sig nästan uteslutande av förnybar eller återvunnen energi. Förutom nya fjärrvärmeanslutningar koncentrerar sig Stockholm Exergi även på moderna ventilation- och luftkonditioneringssystem i sina ombyggnadsprojekt av fastigheter. "Vi upprättar batteriparker för att lagra mer energi från hållbara källor och genom ombyggnad av fastigheter kan vi bättre fördela och använda elektricitet och värme," säger Nils Berge, energisystemingenjör på Stockholm Exergi.

Moderniserad ventilation i fastighet på Östermalm
Svenska byggnader använder oftast ventilationssystem med värmeväxlare, vilka värmer upp den friska luften innan den når interiören. Byggnader byggda på 1970-talet och tidigare har dock endast en frånluftsfläkt utan värmeåtervinning."Dessutom använder många system fortfarande gamla AC-takfläktar som är svåra eller omöjliga att kontrollera, så de körs antingen med full kraft eller inte alls. Det finns ofta ingenting däremellan för att täcka den faktiska efterfrågan på frisk luft, vilket kostar operatörer och boende onödig energi och pengar," fortsätter Nils Berge.
I en äldre fastighet på Östermalm kan Stockholm Exergi nu visa på hur en lösning med effektiv ventilation kan skapa prejudikat. I fastigheten på Gyllenstiernsgatan har energiföretaget valt en komplett lösning från ebm-papst med den nya Intelligate Air X Gateway, sensorer, takfläkt MXRC III samt molnanslutning.
Bara takfläkten i sig är imponerande, inte bara på grund av dess energieffektiva prestanda. "Den är också mycket tyst med liten vibration och blir på så vis inte störande för de boende," menar Erik Brisenheim på ebm-papst AB.
"Gateway-enheten ansluter fläkten till olika externa sensorer och till molnet. Tack vare den integrerade Narrow Band IoT-modemet kan Intelligate Air X kommunicera med molnet och överföra sensordata oberoende av det lokala nätverket. Det innebär också att Gateway-enheten kan skicka data utan att behöva interagera med kundens nätverk. Den överförda datan tillåter att ventilationssystemet övervakas på distans och kontrolleras kontinuerligt och automatiskt. Detta gör det enkelt att tillhandahålla ventilation exakt när det faktiskt behövs, vilket sparar mycket energi" menar Erik Brisenheim, Teknisk chef på ebm-papst AB.

"Tack vare tillgången på mätningsdata och analyser via molnet får fastighetsägaren perfekt översikt över hur ofta byggnaden ventileras och hur mycket energi detta förbrukar. För de boende är den främsta fördelen med det nya ventilationssystemet förbättrad komfort eftersom det förbättrar inomhusluftkvalitén. Detta beror på att sensorerna och gateway-enheten mäter flera parametrar i luften och styr flödet för ventilationen efter behov.
Systemet kan också upptäcka hur vädret är utanför och justera ventilationen därefter. Som ett resultat minskas de boendes totala energikostnader, eftersom systemet inte körs konstant."
, fortsätter Erik Brisenheim.För Stockholm Exergi ses fastigheten på Gyllenstiernsgatan nu som förebild för att fortsätta moderniseringen av fler fastigheter och på så vis bidra till att minska Stockholms totala utsläpp."
Tillsammans med ebm-papst planeras redan fler ombyggnadsprojekt i Stockholm, främst i bostadskooperativ eller bostadsrättsföreningar (BRF).

Klimatneutralitet kommer inte att vara den enda fördelen för storstadsregionen, menar Erik Brisenheim. "För Stockholm innebär en mer effektiv energiförsörjning också mer oberoende, särskilt under vintermånaderna när många hushåll behöver värme samtidigt. Hittills har Stockholm varit beroende av ytterligare energi från utlandet.", avslutar Erik.

FÖRDELAR MED INTELLIGENTA VENTILATIONSSYSTEM I BOSTADSHUS:
- Efterfrågestyrd ventilation
- Förbättrad luftkvalitet
- Fjärrövervakning och kontroll
- Minskad energianvändning

Läs hela storyn om Stockholm Exergis moderniserade fastighet på Gyllenstiernsgatan HÄR