Som partner till OEM-industrin kan ebm-papst erbjuda en unik bredd

Exempel på kundanpassade kåpor förädlade på produktionsanläggni​ngen i Järfälla.
ebm-papst har under de senaste åren byggt upp en allt starkare marknadsposition som partner till svensk OEM-industri. För ebm-papst i Sverige har det hög prioritet att fortsätta att utvecklas som partner till våra befintliga och givetvis även nya OEM-kunder. Vi gör det genom att kontinuerligt utveckla nya fläktlösningar där många är direkt anpassade för kraven inom olika segment, men också genom att fördjupa kundrelationerna och skräddarsy samarbetsformer med utgångspunkt från aktuella kundbehov. Ett prioriterat område är satsningen på kundanpassning och förädling där ebm-papst tar ansvar för alla led från design till tillverkning och montering.

Med alla resurser samlade i ett hus finns stor kapacitet för kundanpassning och förädling
- Eftersom ebm-papst är betydligt större än andra OEM-leverantörer och har en unikt bred produktportfölj får vi ganska naturligt en extra bredd på vår verksamhet. Vi täcker in många olika industrisegment och det gör att vi är starka även om konjunkturen blir svagare i nåt segment. Jag brukar säga att vi inte har ett, inte två eller tre utan massor av ben att stå på. Det är viktigt för oss, men också för kunderna. Med våra stora resurser både i Sverige och inom koncernen vet de att vi aldrig tappar farten utan fortsätter att driva den tekniska utvecklingen. Att vi under de senaste åren kraftigt breddat det vi kallar förädling och kan ta mycket breda uppdrag gör också att många kunder ger oss ett allt större ansvar. Det är oerhört roligt och det sporrar oss att hela tiden utvecklas, säger Stefan Ruuth som arbetar som försäljningschef på OEM-avdelning.

Ett viktigt steg i utvecklingen av OEM-verksamheten och möjligheten att erbjuda ”förädlingstjänster” var när ebm-papst för ett par år sedan gjorde en mångmiljoninvesterineg i ett högmodernt produktionscenter, större lagerytor och även testmöjligheter. Målet var att bygga upp en produktionsprocess med en högre grad automatisering utan att tappa flexibilitet och ett integrerat flöde från inleveranser till produktion, slutmontering och kundanpassade logistiklösningar. Bland all ny utrustning finns bl a en avancerad plåtbeatbetingsmaskin för mycket effektiv bearbetning samt ytterligare stationer för efterarbetning.

- Satsningen på att samla alla resurser i en toppmodern anläggning har mycket stor betydelse för vår ambition att ta helhetsansvar för mer krävande OEM-uppdrag. Det finns många kunder som har egna resurser för hela processen från konstruktion till tillverkning, och där vårt uppdrag är att leverera lämplig fläkt. Sedan finns det kunder som vill att vi kommer in i ett tidigt skede och tar ansvar från allt till design till plåtbearbetning och slutmontering. Att vi kan göra detta på ett ställe och ta totalansvar för förädlingen av en kundlösning gör oss väldigt starka på marknaden. Samtidigt är det viktigt att säga att många av våra uppdrag kan vara avgränsade och kanske bara handlar om att göra en mindre teknisk justering före kundleverans, förklarar Stefan.
Vi har även tack vare vår lokala flexibilitet möjlighet att serva både kunder med både mindre och större behov. Mindre via vår lokala verksamhet, samt större via vårt Tyska moderbolag med verksamhet runt om i världen.

Avancerad maskinell utrustning är en viktig resurs, men Stefan trycker på ytterligare resurser som finns i huset och som i många uppdrag är minst lika viktigt.

- Vi har både en avdelning för teknik och utveckling med fyra medarbetare, och en för logistik och produktion med sex medarbetare. Att vi har denna kompetens samlad gör att vi både kan gå in i tekniskt komplexa projekt och erbjuda skräddarsydda logistiklösningar. På detta sätt är vi heltäckande och det gör också att vi kan ta en mycket aktiv och drivande partnerroll. Något som visar hur långt fram vi ligger tekniskt i Sverige är att vi både utvecklar produkterna och även gör anpassningar av fläktlösningar som utvecklats vid ebm-papst huvudanläggningar i Tyskland. Ett exempel på detta är skräddarsydda fläkthus som integreras i vissa fläktmodeller. De kundanpassade husen gör att kundens produkter förbättras och deras produktion effektiviseras.

Värdeskapande samarbete och stöd till expansiv svensk OEM-industri
Stefan använder begreppet ”värdeskapande samarbete” för att illustrera den målsättning ebm-papst har som komplett OEM-partner. Utgångspunkten är alltid att hitta den samarbetsform som skapar störst värde för kunden.

- Ett exempel är att vi är väldigt flexibla och kan åta oss avgränsade uppdrag när en kund har egna resurser för produktion och montering. För vissa av våra kunder har också ebm-papst resurser i Tyskland ett stort värde. Även om vi har egna testmöjligheter här i Järfälla finns det vid koncernens huvudanläggning helt unika möjligheter att testa, analysera och simulera. Resurserna är så stora att vi har möjlighet att göra fullskaliga analyser och simuleringar av kundapplikationer vilket har mycket stor betydelse för ett OEM-företag som vill optimera sina produkter, fortsätter Stefan.

För att vara en komplett OEM-partner krävs det också resurser och kapacitet inom andra områden. Stefan lyfter avslutningsvis fram två sådana områden där vi redan nämnt logistikens betydelse.

- Att vi kan skräddarsy logistiklösningar för varje kund är viktigt eftersom många OEM-företag idag ställer mycket höga krav på effektiva och störningsfria produktionsflöden. Återigen är det en stor fördel att vi har all verksamhet samlad här i Järfälla. Sedan vill jag lyfta fram de möjligheter vi har att hjälpa expansiv svensk OEM-industri internationellt. ebm-papst är etablerat i mer än 50 länder och det gör att vi alltid kan hjälpa företag att hitta rätt produkt och lösning om det krävs applikationsanpassningar på olika utlandsmarknader, avslutar Stefan Ruuth.

Våra OEM-kunder återfinns främst inom industrisegmenten ventilation, kyla, värme, elektronik, IT, industriteknik, hushållsapplikationer, medicinteknik och även fordonsindustrin. Vårt starka varumärke och breda produktprogram med fläktar inom HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning) är väletablerat hos konstruktörer, inköpare, produktionstekniker och många andra inom OEM-industrin.

Stefan Ruuth tillträdde som försäljningschef för ebm-papst svenska OEM-verksamhet våren 2017. Han leder ett försäljningsteam med ett tiotal medarbetare som arbetar från ebm-papst kontor i Stockholm, Göteborg och Ljungby. Under det dryga år som Stefan haft rollen som försäljningsansvarig har den positiva utvecklingen fortsatt med många nya kunder och nya uppdrag hos tidigare kunder. Kundrelationerna är långsiktiga och i många uppdrag har ebm-papst ett brett ansvar som också omfattar det som Stefan kallar ”förädling”.


Vänligen kontakta oss för mer information!

Kontaktuppgifter:
Tel: 010-454 44 00
info@ebmpapst.se
Försäljning OEM