Smart styrning och mindre buller när ventilationsaggregat på förskola moderniserades med aggregatfläkten RadiFit

En av de två stycken RadiFit, modell D3G250-GG09-O1 som installerades hos förskolan Lorensborg i Malmö.
Det kan vara mycket buller och hög ljudnivå på en förskola. Barn leker och tjoar, men det kan också finnas störande ljud från tekniska installationer som exempelvis fläktar och ventilationssystem. Så var fallet vid förskolan Lorensborg i Malmö. Ett bullrande ventilationsaggregat med remdrivna fläktar på förskolans tak orsakade många klagomål. Dessutom en hel del underhålls- och reparationskostnader. Problemen med buller och driftstörningar är nu till stor del lösta efter att de äldre fläktarna ersatts med två dubbelsugande aggregatfläktar ur ebm-papst nya serie RadiFit.

Förskolan Lorensborg har två avdelningar med barn från ett till tre år och ligger i en tidigare banklokal som både byggts om och byggt ut. Utbyggnaden ledde till att det takmonterade ventilationsaggregatet med remdrivna fläktar fick gå på full effekt för att luftflödet skulle bli tillräckligt bra. Bullernivån blev hög och klagomålen från förskolan har alltså varit många. Dessutom har de äldre remdrivna fläktarna orsakat en hel del reparations- och underhållskostnader.

ebm-papst utveckling av aggregatfläkten RadiFit, som finns i fem olika modeller, har skett med målsättningen att förenkla moderniseringen av befintliga ventilationsaggregat. RadiFit är en direktdriven dubbelsugande radialfläkt med B-hjul i kåpa och med energieffektiv EC-motor. Fläkten har tagit fram enligt principen ”Plug and Play”. Den ska vara enkel att installera och har exempelvis fabriksmonterad driv- och styrelektronik klar för varvtalsreglering med 0-10 V signal. RadiFit är också mycket kompakt och kan enkelt anpassas till en mängd olika frånlufts- och värmeåtervinningsaggregat. Fläkten har tystgående fläkthjul med bakåtböjda skovlar i aluminium och att motorn har en avvibrerad upphängning mot kåpan bidrar också till den låga ljudnivån.

Behöver inte längre gå upp på taket för att göra injusteringar
Gunnar Karlsen Sverige AB i Malmö, ingående i GK-koncernen, blev först i Sverige att välja RadiFit till ett moderniseringsprojekt. Det är man säkert glada för på förskolan idag.
- Vi har valt ebm-papst fläktar till många andra projekt, men jag var nyfiken på att prova RadiFit då det i det här projektet var perfekt att sätta in direktdrivna fläktar i det befintliga aggregatet. Jag ville också få till en annan typ av styrning så att man skulle slippa gå upp på taket för att göra injusteringar, berättar ansvarig projektledare ROT vid företaget.

Gunnar Karlsen är en totalteknisk entreprenör- och servicepartner som erbjuder kompetent rådgivning baserad på utmärkt produktkännedom, decenniers erfarenhet och ledande teknik. Företaget som har 22 kontor runt om i Sverige och närmare 400 anställda, varav ett 30-tal i Malmö, erbjuder också många smarta lösningar som bidrar till stora energi- och miljövinster i kombination med optimal komfort för byggnadens användare. Projektet vid förskolan Lorensborg är ett utmärkt exempel på det!
- Vi jobbar alltid med stort fokus på att åstadkomma energibesparingar genom exempelvis modernisering av ventilationssystem, men i detta fall var det främst bullerproblemet som måste få en lösning. När lokalen där förskolan finns byggdes ut skruvades fläktarna upp maximalt eftersom det behövdes mer luft. Ljudnivån var hemsk och den stora belastningen på fläktarna ledde också till ganska höga underhålls- och reparationskostnader. Det är alltid roligt när vi kan hjälpa till att hitta bra lösningar och med RadiFit fick vi en smidig lösning och även en mycket bättre styrning jämfört med tidigare.

Projektledaren på Gunnar Karsen valde att installera två RadiFit av modell D3G250-GG09-O1. Denna modell har en luftflödeskapacitet på drygt 1 500 l/s (5 500 m3/h), en effekt på 1,82 kW och väger endast 17,5 kg. Utblåsriktningen är valbar genom att fötterna är flyttbara. Vid leverans sitter kommuteringselektroniken på plats vilket gör det enkelt att ansluta en regulator. Att det finns möjlighet till styrning via MODBUS-nät var också något som man vill utnyttja.
- Jag ville ha en bättre lösning för styrningen som gjorde att man slapp gå upp på taket varje gång som det blev aktuellt att göra en injustering. Eftersom RadiFit ger möjlighet till intelligent styrning via Modbus kunde vi ta en fram en lösning där styrningen istället sker från en plats i förskolans lokaler. Det underlättar givetvis mycket för driftspersonalen. Vi har också utnyttjat möjligheten till tidsstyrning så att fläktarna stängs av drygt en timme efter att förskolan stängts, och startar igen en stund innan det är dags att öppna. Det är ett bra exempel på en enkel men smart lösning som bidrar till att reducera energikostnaderna.

RadiFit dubbelsugande radialfläktar med B-hjul