Satsningar på forskning, utveckling och lokal produktion ger kundnytta

Trots globala kriser fortsätter ebm-papst att investera kraftigt i forskning och utveckling.
I en intervju förklarar Dr. Stephan Arnold, CTO på ebm-papst, hur du som kund drar nytta av det.


ebm-papst kommer att investera 130 miljoner euro i forskning och utveckling under innevarande räkenskapsår. Vad är tanken bakom denna stora investering?
”Här tänker vi hela tiden framåt. Just nu utvecklar vi de produkter som kommer att lanseras på marknaden om tre år – vi vill fortsatt ligga före konkurrenterna om tio år. Vi tar vår roll som teknikledare på allvar. Trots att världen rör sig allt snabbare och våra kunder – med rätta – förväntar sig att våra produkter hänger med. Vi menar att innovation är nyckeln till framgång, särskilt i osäkra tider."

I vilka specifika åtgärder är denna investering uppenbar?
"Ett nytt utvecklingscenter för elektronik är under uppbyggnad i Mulfingen. Det innebär ytterligare 5 000 kvadratmeter för forskning och utveckling av intelligenta fläktlösningar. Vi har också färdigställt ett nytt kvalificerings- och testcenter där. Samtidigt utökar vi vår utvecklingskapacitet i Asien och USA", säger Dr Stephan Arnold.
Digitaliseringen gör det möjligt för oss att ta effektiviteten hos våra fläktar till nästa nivå med efterfrågebaserad, intelligent drift."

Finns det något särskilt område som utbyggnaden av FoU är inriktad på?
"Vi investerar främst i vår kärnkompetens - ventilationsteknik och aerodynamik. Vi vill ta nästa steg mot framtiden och gå snabbare från en effektiv till en intelligent fläkt. Digitaliseringen gör det möjligt för oss att ta effektiviteten hos våra fläktar till nästa nivå, med efterfrågebaserad, intelligent drift. Det bidrar också till vårt centrala mål för dessa investeringar: att mer effektivt använda resurser i hela vår produktportfölj."

Kan du ge specifika exempel på vad dina kunder kan förvänta sig av ebm-papst här?
"Vi fortsätter att utveckla våra modullära system och säkerställer därför snabbare service och bättre leveranssäkerhet. Det är nyckelfrågor som en arbetsgrupp har drivit framåt sedan förra året. Med våra lösningar vill vi också ge ett optimalt stöd för våra kunders digitaliseringsarbete. Det handlar inte om digitalisering som ett mål i sig, det handlar om att ge kunderna mer konkreta fördelar med digitala tjänster och smartare och effektivare produkter."

Du har redan nämnt Asien och USA. Kommer det att finnas ett regionalt fokus för företagets investeringar?
"Vi kan se att marknaderna i Europa, Asien och Amerika kommer att fortsätta divergera, för de har olika krav och potential. Som global partner för våra kunder har vi tagit hänsyn till detta under lång tid nu genom vår ”lokalt för lokalt” strategi. Nu tar vi som företag ett mer regionalt grepp och ger lokala enheter den utvecklings- och produktionskraft de behöver för detta.

"Innovation är nyckeln till framgång för ebm-papst”