Så utvecklade vi AxiEco Protect – 4 snabba frågor till Patrick Stern!

Mr Stern, berätta hur gick tankarna inför utvecklingsprojeket av AxiEco?

”Vi hade i huvudsak två mål i sikte: Att markant förbättra tryckstabiliteten för fläkten och samtidigt, och med marginal, möta kraven i kommande ErP-direktiv. Många av de axialfläktar, som används i den kommersiella kylsektorn idag, klarar inte av de strängare energikraven - framför allt inte om de är utrustade med växelströmsmotorer. säger Patrick Stern, Product & Market Manager hos ebm-papst.

Så kommer AxiEco att uppfylla denna nivå?
”Ja, den nya axiella fläktserien AxiEco Protect är så effektiv att den lätt kommer att uppfylla nästa ErP-nivå – oavsett motorversion.”

Varför är det så viktigt med högre tryckstabilitet?
"Inom kylsektorn är isbildning på värmeväxlaren ett mycket viktigt ämne. I takt med ökande isbildning skiftar fläktens arbetspunkt uppåt på grund av det ökade mottrycket. Tidigare versioner av axiella fläktar, med sin plana karaktäristiska kurva, når snabbt sina högsta gränser här - och värmeväxlaren blir då i behov av avfrostning då ingen luft längre kan sugas igenom värmeväxlaren.
Flödesriktare i AxiEco Protect gör att den har en mycket brantare karaktäristikkurva, vilket gör att värmeväxlaren inte behöver avfrostas lika ofta. På så vis förlängs tiden mellan de tidpunkter då man behöver avfrosta och där igenom hela systemets effektivitet.”
säger Patrick Stern.

Vad ska utrustningstillverkare vara uppmärksamma på vid byte?
”Inte mycket, egentligen. När det gäller design och mekaniska gränssnitt har vi sett till att endast minimala förändringar behöver göras på kundens enhet. ”Och så är AxiEco en riktig plug & play-produkt”, avslutar Patrick Stern.

Lär dig mer om möjligheterna med AxiEco Protect via det här inspelade seminariet med Patrick Stern & Co: