Så minskades både kostnader och ljudnivåer för kommunernas fjärrvärmesystemEtt energieffektiviseringsprojekt i Danmark har fallit väl ut.
Samarbetet mellan kommun, tillverkare och energiexperter medförde en lösning, som gav såväl lägre ljudnivåer, som minskade kostnader för konsumenterna i Vig och Højby kommun.

Tillverkaren EVAPCO har under de senaste åren specialiserat sig på större värmepumpsystem och i samarbete med energiexperterna Aktive Energi Anlæg A/S har de utvecklat en kostnadseffektiv lösning.
”Fjärrvärmesystem finns ofta i stadsområden där det kan finnas bullergränser att följa. Lösningen ligger bland annat i att använda EC-fläktar.
Med EC-teknik kan användaren stänga av fläktarna under de perioder då behovet av värme är mindre, vilket sparar många kilowatt-timmar och ger lägre ljudnivåer.
Det förbättrar också anläggningens COP-faktor ", påpekar Tim Thøgersen, försäljningsingenjör på EVAPCO. ”Vi har nu nått det stadium där vi kan börja återanvända vårt koncept istället för att behöva designa från grunden. Nu är det mer en fråga om hur många energiabsorbenter som behövs i den specifika lösningen", fortsätter Thøgersen.

Två anläggningar inrättades under år 2020 i anslutning till fjärrvärmesystemen i Vig och Højby kommun i Danmark. Varje system består av en 2,5 MW luft/vatten-värmepump, i kombination med sju energiabsorbenter, som fångar upp värmen i luften.
EC-fläktarna, som levereras av ebmpapst, är ett viktig del i de stora värmepumpsystemen för fjärrvärmeförsörjningen, eftersom de gör lösningen mer energieffektiv.
Det enkla handhavandet och möjligheten att stänga av fläktarna och på så vis uppnå betydande energibesparing samt lägre ljudnivåer, är även det en viktig del av helhetslösningen.


Tim Thøgersen beskriver fläktarna som en liten, men ack så viktig del av hela anläggningen:
”ebm-papst är kunniga, alltid tillgängliga och ger riktigt bra service. De har löst alla uppgifter och i en designfas är det avgörande att du har en nära och god dialog med pålitliga produktpartners, fortsätter Tim Thøgersen.

”Vi har hamnat i en god cirkel”
På Odsherred Forsyning, som ansvarar för drift av vatten- och värme i kommunerna Vig och Højby, hoppas ordförande Allan Andersen att den nya, hållbara energiformen får fler att välja fjärrvärme.
"Vi har haft ett av landets högsta priser för fjärrvärme, men har sänkt det och kan förhoppningsvis göra det igen, nu när vi har värmepumpar.
Vi har hamnat i en god cirkel, där hållbar energi lockar nya kunder, så att fjärrvärmeanläggningarnas ekonomi också stärks.
Vi strävar efter att få kollektiv värme med värmepumpar i flera städer. Om det så bara finns 100 bostäder i ett samhälle är det vettigt att etablera liknande anläggningar, avslutar Allan Andersen


Anläggningarna i Vig och Højby minskar tillsammans koldioxidutsläppen med ca. 6000 ton per år jämfört med när man använde naturgas och man har nyligen sänkt kostnaderna mot konsument med 25%!

Som produktpartner i projektet bidrar ebm-papst i den här energispar-lösningen med sin EC-teknik, unika fläktbladsdesign och det enkla handhavande av produkterna.
Vår senaste fläktbladsdesign, AXIBLADE, är utvecklad för att uppfylla FN: s globala mål och befintliga energieffektivitetskrav.
Fläktbladen är utformade för att flytta så mycket luft som möjligt, med så lite energi som möjligt. Som en bonus betyder det också en kraftig reducering av ljudnivån.
Våra fläktar är programmerbara och sköter sig själva, men kan också styras 100% via ModBus.
ModBus finns som app, i vilken du enkelt kan läsa av energiförbrukning, status samt sköta konfigurationen för fläktarna.