Om EC-lågenergifläktar

Minskad energianvändning
EC-integralmotorer från ebm-papst har avsevärt högre verkningsgrad än AC-motorer. En vanlig AC-motor drivs av växelström som ger upphov till växlande magnetiska fält inne i motorn som får den att rotera. Tyvärr går en stor del av den tillförda energin till förluster i form av värme. EC-motorer från ebm-papst har permanentmagneter för att skapa det magnetiska fältet och elektroniskt kommuterad likström för att skapa rotation. Konstruktionen gör att en större del av den tillförda energin skapar rotation och en mindre del går till förlustvärme. Verkningsgraden blir därmed högre!

Ekonomisk och kompakt lösning
EC-integralmotorer från ebm-papst sparar pengar genom minskad energianvändning. Motorerna har dessutom all styr- och drivelektronik integrerad. Ingen separat utrustning behövs för varvtalsstyrning vilket ger färre komponenter och enklare installation. Den kompakta konstruktionen sparar utrymme i slutprodukten. EC-fläktarna finns för anslutning till enfas, trefas eller DC-spänning. De har samma prestanda över ett brett spänningsområde och vid 50 eller 60 Hz. En och samma fläkt kan därmed användas på många olika marknader i världen med olika nätspänningar och nätfrekvenser. Detta ger logistikfördelar!

Ljudlös och enkel varvtalsreglering utan förluster
EC-integralmotorerna från ebm-papst är enkla att varvtals-reglera och det sker utan extra ljudalstring. Att reglera varvtalet hos en vanlig AC-motor leder oftast till både sämre verkningsgrad och oljud. Vissa reglermetoder förkortar även AC-motorns livslängd. Dessutom kräver AC-motorn extra reglerutrustning med ökade investerings- och installationskostnader som följd.

Funktionen för att varvtalsreglera en fläkt med EC-integralmotor från ebm-papst ingår redan i den integrerade styr- och drivelektroniken. Varvtalet styrs enkelt med t.ex. 0-10V signal. Den höga verkningsgraden bibehålls över hela varvtalsområdet 0-100% liksom motorns långa livs-längd. Energibesparingen med EC-integral jämfört med andra motorer och reglermetoder blir mycket stor vid nedreglering av varvtalet, många gånger över 50%.

Läs mer om EC-teknik
GreenTech EC-teknologi från ebm-papst
Not_found:[news=132]
EC - Varvtalsreglering ...med mera!
EC - Passar det min applikation?

Referensinstallationer med EC-lågenergifläktar från ebm-papst
EC-fläktar ger stor energibesparing i Sveriges coolaste datahall
”Fläktväggen är oerhört smidig, kostnadseffektiv och energieffektiv”
EC-fläktar ger stor energibesparing i Sveriges coolaste datahall
Besparing på 85 % när aggregatfläktar med EC-motorer ersatte remdrivna fläktar från 60-talet
Energisnål fläktvägg förbättrade luftväxlingen i kontorshus
Takfläktar med ebm-papst EC-motorer spar energi åt BRF Farmen