Nytt, förenklat OCH förbättrat | MXRC III Takfläktserie

MXRC III är en serie ljudisolerade takfläktar försedda med energieffektiv EC-motor, bakåtböjda skovlar och utdragna mätuttag för flödesmätning,
vilket förenklar installation, injustering, driftsättning och OVK-besiktningar.
Den nya takfläkt-serien är utvecklad av våra ingenjörer på ebmpapst Sverige, med stor fokus på miljö, installatör och slutanvändare.
Se enkelt vilken modell som passar ditt projekt, med hjälp av våra flödeskurvor för både 1-fas och 3-fas:
Ladda ner broschyren MXRC III HÄR

Fakta:
Med MXRC III-serien får du:
- Smidigare installation
- Enklare handhavande
- Bättre verkningsgrad
- Lägre ljudnivåer
- Valfri NSC-kulör
- Minskade yttermått
- Ute-temperaturkompensering
Se filmen

Se filmen och få en snabb genomgång om MXRC III-serien


Säker och enkel installation
Fläkten levereras med den fällbara bottenramen separerad från resten av fläkthuset, vilket gör montering på befintlig takgenomföring enklare än tidigare.
Själva fläkthuset har försetts med både handtag och stödben för att underlätta det fortsatta installationsarbetet.
Anslutning av elförsörjning, styrningar och eventuellt övergripande system sker i en separat inkopplingsbox, vilken är placerad på utsidan av en av sidopanelerna.
Inuti inkopplingsboxen finns plats för regulator och på utsidan finns en säkerhetsbrytare, som alltid ingår i MXRC III-seriens fläktar.
Takfläktarna levereras kompletta och färdigmonterade, men kan också enkelt monteras isär vid t.ex trånga passager och små takluckor.
Den nya serien takfläktar är också mindre till storlek, vilket gör att dom lättare kan transporteras upp genom trånga tak-öppningar.
Estetisk anpassning
För att takfläkten bättre ska smälta in i omgivningen erbjuds de demonterbara sidopanelerna som standard i färgerna svart, tegelröd, aluzink, men kan också beställas i valfri NCS-kulör.
Ökad energieffektivitet
MXRC III levereras med inbyggd flödesriktare, vilken - genom att den kontrollerar turbulensen - förbättrar energieffektiviteten.
MXRC III kan levereras med styrning av typen regulator Calair-PR- med MODBUS-RTU, vilken ger möjlighet till olika programmeringsalternativ och lösningar för en extra effektiv behovsstyrd ventilation. Regulatorerna säljs även som separat tillbehör.