Nytt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus

I budgetpropositionen för 2021 aviserar regeringen inrättandet av ett nytt stöd för att energieffektivisera och renovera flerbostadshus.
Man bedömer att det krävs stora investeringar för att uppnå förbättrad energiprestanda och samtidigt åtgärda renoveringsbehovet i det befintliga byggnadsbeståndet. Därför avsätts 900 miljoner kronor till åtgärder för energieffektivisering i flerbostadshus under år 2021, 2 400 miljoner kronor år 2022 och 1 000 miljoner kronor år 2023.
En närmare utformning av stödet kommer att utarbetas under hösten och hänsyn ska tas till tidigare erfarenheter av stöd till energieffektivisering av fastighetsbeståndet.
Branschföreningen Svensk Ventilation välkomnar regeringens initiativ och menar att branschen står beredd att bidra med underlag i det viktiga arbetet att utforma stödet, så att ventilationsåtgärder blir en betydande del däri.
Britta Permats, vd för Svensk Ventilation, skriver i en debattartikel att ”Luftväxlingen i äldre byggnader bygger ofta på att det strömmar in luft via fönsteranslutningar och springor. Om sådana byggnader tätas så måste luftväxlingen ske på annat sätt, annars riskerar vi att begå samma misstag som under 70-talets energikris. Då utfördes lufttätande åtgärder, samtidigt som ventilationssystemet glömdes bort.
Det bidrog till alltför täta hus i vilka båda fukt och mögel trivdes. Exponering för fukt och mögel kan både orsaka och förvärra astma hos barn, liksom förvärring av astma hos vuxna.”
”När ventilationsåtgärder blir en naturlig del i renovering av byggnader går det att göra stora energi- och resursbesparingar och samtidigt skapa bättre inomhusklimat.” säger Permats.
Läs den fullständiga debattartikel och informationen från regeringen via länkarna nedan.

Läs hela debattartikeln från Svensk Ventilation HÄR
Läs mer om det ökade stödet för energiåtgärder i flerbostadshus HÄR