Nybyggnation i Veddesta påverkar transporter till ebm-papst AB i Järfälla

I området kring vår fastighet i Järfälla byggs det som en del i utvecklingen av området Veddesta. Det förtätas och byggs bostäder och som en följd av detta anläggs även en tunnelbanestation på en av tomterna nära vår fastighet. Under en period fram till sommaren 2022 kommer man därför leda om trafiken från Veddestavägen till Äggelundavägen. Detta påverkar tillgängligheten till vår utlastning då det blir svårare att hämta gods med 24 m bil. Hämtning med 18 m bil är dock fortfarande möjlig. Hör av er till oss om ni önskar ytterligare informatiton i frågan. Våra speditörer och kunder som regelbundet hämta gods hos oss informeras separat.

Hitta till oss i Järfälla